Primul grup de studenți-masteranzi din cadrul FEIE care au beneficiat de programul de diplomă dublă realizat în colaborare cu Facultatea de Energetică a Universităţii Politehnica Bucureşti a ajuns la etapa finală: susținerea tezei de master.

După două semestre de activităţi didactice la Chişinău și un semestru la BucuUTMreşti, realizarea stagiului de practică şi lucrul intens asupra tezelor, în luna iunie a urmat susținerea în două etape a trei teze de master.

Studentul gr. EM-17M, Andrei CIOBANU, programul de master „Energie şi mediu“, sub conducerea conf. Eduard MINCIUC (UPB) şi lect. Dumitru BRAGA (UTM), a demonstrat în lucrarea sa „Fezabilitatea integrării pompelor de căldură în SACET” că integrarea pompelor de căldură în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este una dintre cele mai eficiente soluții, tehnologii de producere a energiei termice și de combatere a fenomenului încălzirii globale.

Securitatea energetica a Republicii Moldova a fost analizată în cadrul a două teze de master realizate de către studenții gr. EE-17M, Dionisie CEBAN și Nicolae RAŢĂ, programul de master „Electroenergetică“, sub conducerea echipelor formate din prof. Lucian TOMA (UPB), conf. Tudor RADILOV (UTM) și, respectiv, conf. Ion TRIŞTIU (UPB) și conf. Victor GROPA (UTM).

S-a constatat că strategiile energetice prevăzute pentru perioada de până în 2005 și de până în 2010 nu au fost realizate, acestea fiind urmate de Strategia 2020, ale cărei obiective nu au fost îndeplinite din lipsa componentei financiare. Așa cum Republica Moldova este o țară în curs de dezvoltare se preconizează o creștere a puterii de consum, deci și de generare, iar acest consum poate fi acoperit prin: creșterea capacității CTE Moldovenească; integrarea surselor regenerabile de energie electrică; consolidarea relațiilor cu țările vecine; sporirea eficienței energetice.

Pentru a spori securitatea energetică națională este necesară diversificarea surselor de generare, iar prezența mai multor furnizori va crea o piață de energie și consumatorul își va putea alege furnizorul după preț și calitate. Prin Acordul de asociere cu UE, Republica Moldova și-a asumat mai multe responsabilități, între care producerea a 20% de energie electrică din surse regenerabile de energie electrică şi în acest scop s-a realizat un studiu prin integrarea unor surse distribuite de energie pe întreg teritoriul.

Astfel, pe 7 iunie 2019, sustinerea la Chişinău a tezelor de master de către cei 3 studenţi s-a soldat cu note maxime, masteranzii impresionând membrii comisiilor atât prin expunerea bine structurată a rezultatelor cercetărilor, cât şi prin calitatea acestora. Iar după prezentarea ulterioară, la 26 iunie 2019, a acestor lucrări la Bucureşti, studenţilor FEIE le-a fost acordat titlul de Magistru în Inginerie (MS).

(Visited 33 times, 1 visits today)