Licența 2019, FUA: o nouă promoție de 34 designeri de interior

34 de absolvenți a scos la rampa susținerii publice a tezelor de licență programul universitar de studii „Design interior” din cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură.

În lucrările lor de licență designerii formați la FUA-UTM au creat concepte inedite de design interior pentru diferite destinații: Centrul pentru tineret din Cimișlia; Centrul de co-working din Chișinău; Oficiul de proiectare din Chișinău; Work Space din incinta Digital Park din Chișinău; Școala de arte „Art Scool” din Drochia; Liceul Teoretic „Olimp”, Puhăceni, Anenii Noi; showroom-ului „Pereflex” din Chișinău; Centrul de fitness din Chișinău; Compania „Teleradio-Moldova”;  Complexul vinicol „Sălcuța” din Sălcuța, Căușeni; Casa de creație din Comrat; ciocolatăria  „Chocolate” etc.

Examenul de susținere publică a tezelor de licență s-a încheiat cu un omagiu de recunoștință adus de către absolvenți profesorilor lor, inclusiv membrilor Comisiei Examenului de Licență: Alexei Colâbneac – Maestru Emerit în arte, conf. univ, AMTAP; Alexandru Cocin – doctor în arhitectură, conf. univ., șef Departament Urbanism și Design Urban din cadrul FUA-UTM; Tatiana Buimistru – doctor în arhitectură, conf. univ. UTM; Victoria Rocaciuc – doctor în studiul artelor, cercetător științific, IPC.

(Visited 114 times, 1 visits today)