Felicitări dlui Sergiu Mazuru cu suținerea tezei de doctor habilitat

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

și Colectivul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

îl felicită din tot sufletul pe dr., conf.univ

SERGIU  MAZURU,

care la data de 17.06.19 cu succes a susținut teza de doctor habilitat în tehnică cu tema

„PROCEDEE TEHNOLOGICE DE GENERARE A PROFILURILOR NESTANDARDE ALE ANGRENAJELOR PRECESIONALE

(Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii,

Specialitatea Științifică: 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare)

și nu în ultimul rând – pe consultantul științific,

Ion BOSTAN,

acad., doctor habilitat în științe tehnice, prof.univ.,

precum și colectivul Departamentului „Ingineria Fabricației”(DIF)

(Șef. DIF, dr. în șt. tehn., conf.univ. Rodion CIUPERCĂ),

în care activează pretendentul la titlul științific

Tuturor le dorim multă Sănătate, că-i mai bună decât  toate, succese  mari în continuare pe Altarul Științei.

La mai MULT și la mai MARE !

 

din partea ȘD IMC și FIMIT:

Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. Petru STOICEV,

Secretar, drd. a. II, Andrei PLATON,

Decan dr., conf.univ. Sergiu DÎNTU.

Descarcă felicitarea în culori.