Profesorii de fizică și astronomie din diferite licee ale țării, care urmează programul de formare profesională continuă „Fizica, didactica Fizicii și Astronomiei” organizat de Departamentul Fizica al Universității Tehnice a Moldovei, au avut fericitul prilej de a audia o lecție deschisă pe tema: „Evoluția creației inginerești: de la idee la invenție”, ținută de o celebritate de nivel internațional în domeniul științei și ingineriei – academicianul Ion BOSTAN.

Concepută special pentru profesorii de fizică, lecția a inclus descifrarea diferitelor fenomene, experimente și descoperiri științifice, care fie că reprezintă un model la care echipa condusă acad. Ion Bostan s-a aliniat de-a lungul timpului, fie că constituie parte integrantă a propriilor zămisliri și descoperiri realizate pe multiple planuri, care i-au dus faima pe diferite meridiane.

Făcând o impresionantă incursiune în evoluția creației inginerești – de la idee la invenție, arătând cum 100 de invenții inginerești ale secolului XX, de la mașina de spălat (1908) până la explozia rețelei Internet (1997), au schimbat lumea, domnia sa a scos în evidență fenomenul mișcării corpului solid cu un punct fix care a stat la baza mai multor invenții ce au revoluționat lumea științei.

Fiind autorul unui nou tip de transmisie planetară, pe care a descoperit-o  la începutul anilor ’80 ai secolului trecut, deosebindu-se de cele clasice printr-un nou principiu de transformare și transmitere a mișcării și sarcinii, intrând în circuitul terminologic mondial cu denumirea „Transmisii Planetare Precesionale (TPP) cu angrenaj multipar”, distinsul profesor și savant a subliniat că fenomenul mișcării corpului solid cu un punct fix, în special al mișcării de rostogolire a discului pe o suprafață, a stat la baza invenției sale – Transmisia Planetară Precesională (protejată cu brevetul de invenție nr. 1020667, cu prioritatea din 11.02.1981). Importanța incontestabilă a TPP în circuitul științific mondial a fost subliniată ulterior și de Institutul Unional de Expertiză a Patentelor (din ex-URSS), care a aplicat restricții cu calificativul „secret de stat” și „parafa regim nepublic” tezei de doctor habilitat, susținută în anul 1989 de către cercetătorul Ion Bostan pe tema „Crearea transmisiilor precesionale cu angrenaj multipar”.

Domnia sa a specificat că valorificarea mișcării de rostogolire a discului pe o suprafață a generat crearea a peste 200 de invenții, recunoscute la nivel internațional ca fiind o contribuție a ingineriei moldave, precum și faptul că în baza Transmisiei Planetare Precesionale au fost realizate peste 60 de proiecte cercetare-dezvoltare internaționale. De exemplu, este de bine cunoscută importanța Transmisiei Precesionale în dezvoltarea  tehnicii cosmice de zbor  ̶  pentru transmiterea mișcării în vacuum; în acționarea complexelor robotizate la explorarea zăcămintelor de pe fundul Oceanului Planetar  ̶  pentru transmiterea mișcării la presiuni hidrostatice înalte; dar și în contextul dezvoltării mașinilor moleculare, desemnate în 2016 cu Premiul Nobel, apreciindu-se că acestea vor propulsa și de acum încolo activitățile umanității în medicină, calculatoare, concentrarea energiei etc.

A fost o rară ocazie pentru profesorii de fizică și astronomie din diferite localități ale republicii să audieze o lecție deschisă cu o vădită tentă științifică predată de o somitate internațională, pe care Universitatea Tehnică a Moldovei e mândră să o aibă în rândurile sale. Cu atât mai mul mult, cu cât  domnia sa a contribuit la afirmarea UTM pe arena națională și internațională și în calitate de manager, aflându-se la cârma acestei instituții  timp de 23 de ani, în perioada 1992-2015. Savant de talie internațională, inginer redutabil, pedagog de vocație, manager de succes, actualmente domnia sa conduce o altă verigă foarte importantă a UTM – Centrul Național de Tehnologii Spațiale, prin care, negreșit, își va lăsa amprenta inegalabilă.

 

(Visited 15 times, 1 visits today)