Licența-2019, FTP: modele de carte interactivă, cu elemente RA

La Universitate, ca la orice școală, venim să învățăm din cărți. Iar atunci când, la absolvire, vii cu propria carte – o carte-inovație, examenul de licență devine o sărbătoare, un prilej de exprimare, dar și de afirmare. Este și cazul absolvenților promoției-2019, programul de studii „Design și tehnologii poligrafice”, care au prezentat la susținerea publică proiecte ce vizează soluționarea estetică, constructivă și tehnologică a unei variate game de produse tipografice.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica, programul „Design și tehnologii poligrafice”, susține că obiectivele impuse studenților au vizat în linii generale prezentarea proiectelor într-o nouă viziune, derivând din analiza pieței de produse tipografice, identificarea produselor tipografice necesare pieței autohtone, analiza tendințelor mondiale în materia subiectului studiat, soluționarea estetică a produselor tipografice incluse în studiu prin oferirea de noi concepte considerând: multifuncționalitatea produselor, ecologizarea lor, capabilitatea de recuperare, regenerare, reciclare, estetică inteligentă etc., soluționarea constructivă și tehnologică, planificarea fabricației, evaluarea eficienței economice a proiectului.

Un proiect de succes privind „Soluționarea estetică și constructivă a ediției de carte didactică integrată cu realitate augmentată (RA) pentru copii cu vârsta de 7-12 ani, prin tipar ofset” a fost elaborat și susținut cu succes de către este cel al studentei Tatiana Baicev, cu tema: (conducător științific: conf. univ., dr. Cazac Viorica). Noutatea proiectului rezidă în integrarea conceptului unei ediții tradiționale pentru copii cu elemente conceptuale 3D utilizând Realitatea Augmentată prin intermediul soft-urilor computerizate specializate. Ediția de carte include subiecte inginerești pentru copii, pe înțelesul lor, cu posibilitatea vizualizării elementelor constituente ale elaborărilor și funcționalității lor în format interactiv augmentat, în funcție de interesul manifestat. Autoarea a participat cu această elaborare la ediția a X-a a Expoziției Europene de Inventică și Creativitate EUROINVENT (EUROINVENT, 10th European Exhibition of Creativity and Innovation), obținând Medalia de Argint pentru elaborare, dar și la Conferința anuală a studenților, masteranzilor și doctoranzilor UTM, ediția 2019, lucrarea intitulându-se „Studiul posibilităților de utilizare a Realității Augmentate în edițiile de carte pentru copii”.

Un proiect de licență captivant a prezentat și absolventa Ilinca StrUTMilciuc (conducător științific: conf. univ., dr. Cazac Viorica), cu tema: „Soluționarea estetică și constructivă a edițiilor de carte interactive pentru copiii de vârsta de până la 3 ani”. Autoarea prezintă un concept nou și dinamic de carte interactivă, ținând cont de particularitățile psihologice ale copiilor cu vârsta de până la 3 ani. Ediția prezintă subiecte cognitive de cunoaștere a mediului înconjurător într-o manieră interactivă, ce implică interacțiunea copilului cu cartea. În vederea realizării acestui proiect, Ilinca a urmat un stagiu de practică de documentare la tipografia MasterPrint din Iași, România, acest lucru devenind posibil datorită colaborării fructuoase a dnei Cazac Viorica cu diverse companii tipografice din România. Cu elaborarea din cadrul acestui proiect Ilinca Strilciuc a participat la ediția a X-a a Expoziției Europene de Inventică și Creativitate EUROINVENT (EUROINVENT, 10th European Exhibition of Creativity and Innovation), obținând Medalia de Argint.

Опубликовано Илинка Стрилкиук Воскресенье, 2 июня 2019 г.

 

Albume personalizate pentru copii a propus în proiectul său de licență și absolventul Andrei Cuciuc (conducător științific: lect. univ. Alexandra Osoba). Autorul prezintă un nou concept al albumelor personalizate pentru copii, în care părinții pot reda prin imagini poveștile trăite din viața copilului. Prototipul elaborat are ca subiect principal copilăria autorului, prezentată în imagini într-o stilistică autentică, hazlie, interesantă și explorativă. Andrei Cuciuc a absolvit anterior Colegiul de Arte „Alexandru Plămădeală” din or. Chișinău, tematica aleasă fiind o revelație pentru el, prin ilustrațiile prezentate el retrăindu-și propria copilărie – o surpriză plăcută atât pentru membrii Comisiei Examenului de Licență, cât și pentru colegi și publicul care a asistat la susținerea proiectelor de licență.

Absolventa Ana-Maria Cîrja și-a axat proiectul de licență pe valorificarea arhitecturii urbane a Chișinăului, intitulându-l „Aplicarea realității augmentate în conceptualizarea și vizualizarea edițiilor interactive” (conducător științific: conf. univ., dr. Cazac Viorica). Proiectul a vizat elaborarea unei ediții de carte cu prezentarea arhitecturii urbane a Chișinăului de ieri și de azi într-o nouă ipostază de soluționare estetico-tehnică: instituții publice, conacuri, edificii, monumente de arhitectură utilizând Realitatea Augmentată. Ediția este predestinată tuturor celor interesați de atracțiile urbane ale Chișinăului, de istoricul, particularitățile și soluțiile arhitecturale, menținând și stimulând astfel interesul turistic și cultural datorită posibilității de vizualizare în plan de 3600 cu ajutorul dispozitivelor electronice.

Preocuparea pentru etichetele produselor vinicole a fost reflectată în proiectul de licență a drei Veronica Pascaru, conducător științific: lect. univ. Marin Cucerencu, tema proiectului de licență „Soluționarea estetică și constructivă a etichetelor pentru produsele vinicole”. Noutatea proiectului este prezentată de utilizarea foliei cu o diversă paletă cromatică în conceptul ideatic al etichetelor, diversificată în funcție de tipul vinului ambalat. Aceasta face utilizatorul să identifice rapid vinul dorit pe rafturile din spațiile comerciale, aflate la distanțe semnificative în raport cu ochii utilizatorului. Etichetele elaborate sunt implementate în cadrul companiei Chateau Vartely, în care Veronica este deja angajată în calitate de designer. Acestea au o prezență elegantă, prospețimea lor estetică fiind remarcată și apreciată de către utilizatori.