Desemnată, în anul 2019, în calitate de Birou Național de Asistență eTwinning Plus pentru a implementa programul eTwinning în Republica Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei a organizat pe 11 iunie, al doilea seminar de inițiere eTwinning.

Seminarul a fost organizat în formatul unui atelier de instruire, cu tema Ciclul de viață a unui proiect – etape și pași în dezvoltarea proiectelor eTwinning, formator: Tatiana Dragan, ambasador eTwinning. La seminar au participat peste 20 de cadre didactice, reprezentanți ai liceelor și instituțiilor de formare profesional-tehnică din Moldova.

Atelierul a fost organizat în 2 sesiuni de lucru. În cadrul primei sesiuni, au fost prezentate aspectele generale ale ciclului de viață al unui proiect eTwinning: planul și calendarul proiectului, activitățile de „spargere a gheții” în cadrul proiectelor, prezentarea elevilor/școlilor/țărilor participante, formele de prezentare și instrumente utilizate, prezentarea noilor noțiuni și conținuturi propuse spre învățare elevilor – inovația pedagogică în realizarea scopurilor proiectului și modul de organizare a procesului de predare-învățare din cadrul proiectului, formele și mijloacele de colaborare dintre școlile partenere pentru realizarea produselor, importanța și modalitățile diseminării unui proiect eTwinning, utilizarea tehnologiilor și instrumentelor TIC, evaluarea și feedbackul proiectului.

În cadrul celei de-a doua sesiuni profesorii au analizat un proiect eTwinning selectat în vederea implementării și au dezvoltat o schiță de proiect în corespundere cu cerințele înaintate. Pe tot parcursul seminarului participanții au fost ghidați de către Dragan Tatiana și Nederiță Liliana, coordonator pedagogic BNA Moldova.

Mai multe detalii despre proiect pe http://e-twinning.utm.md/

(Visited 26 times, 1 visits today)