Seminar de inițiere în eTwinning

Desemnată în calitate de Birou Național de Asistență eTwinning Plus pentru a implementa programul eTwinning în Republica Moldova începând cu anul 2019, Universitatea Tehnică a Moldovei a organizat, astăzi, un seminar de inițiere în eTwinning.

Participanții la seminar au fost salutați de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, prorectorul UTM  pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, Dinu Țurcanu, directoarea Biroului Național de Asistență Moldova, Carolina Timco, dar și managera de Program eTwinning, Angelica Dimitriu, care le-au dorit succes în cadrul instruirii, menționând că eTwinning oferă personalului didactic ce activează în instituțiile de învățământ preuniversitar din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb de informaţii, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educaţională din Europa.

Programul eTwinning este parte a Erasmus+, Programului UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport.

Scopul programului eTwinning este de a facilita comunicarea și colaborarea între instituțiile de învățământ preuniversitar din Republica Moldova cu cele din comunitatea eTwinning, implicând elevii în activități didactice inovative și de colaborare. eTwinning promovează colaborarea prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, servicii şi instrumente de lucru.

Obiectivul principal al acțiunii eTwinning este de a consolida și dezvolta rețele școlare (school networking) printr-o schemă de înfrățire între școli (school-twinning), oferindu-le posibilitatea de a crea   parteneriate pedagogice.