Experți din 25 de țări examinează mecanismele de recunoaștere a calificărilor

Echipe de experți în domeniul reformei învățământului superior din 25 de ţări membre ale Programului Erasmus+ s-au reunit astăzi la Tekwill, pentru a dezbate un subiect de maximă importanță: mecanismele de recunoaștere a calificărilor și strategiile de mobilitate internațională. Seminarul internațional „Recognition: Implications for cross-border access to higher education and mobility” – „Recunoașterea: impact pentru accesul transfrontalier la învățământul superior și la mobilitate” se desfășoară sub auspiciile SPHERE Consortium și Oficiului Național Erasmus+ în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei.

Participanții au fost salutați de către prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, rectorul UTM; Fabien Schaeffer, manager de proiecte, Delegația UE în RM, și Howard Davies, reprezentant SPHERE.

Inaugurând lucrările seminarului, Michael Gaebel, reprezentant SPHERE, a făcut o incursiune în situația la zi în domeniu și a evidențiat motivele pentru care acest subiect a fost selectat pentru examinare, făcând referire la rezultatele unui sondaj la temă.

Allan Bruun Pedersen, consilier principal al Ministerului danez al Învățământului Superior și Științei, vicepreședinte al Comitetului de Recunoașteri de la Lisabona, a  prezentat o analiză a situației în contextul convențiilor regionale, subliniind că, fără o înțelegere profundă a mecanismelor de recunoaștere a calificărilor, nicio strategie de mobilitate academică internațională nu poate fi considerată viabilă, fie la nivel de sistem, fie la nivel instituțional. Pe marginea aceluiași subiect au reflectat și experți din Spațiul european al învățământului superior (EHEA – European Higher Education Area):  Feda Al-Tamimi, secretar general adjunct, Ministerul Învățământului Superior și Cercetării Științifice, Iordania; Jenneke Lokhoff, echipa internațională de recunoaștere a calificărilor, Nuffic, Olanda; Ana Mateus, șef NARIC (Centrul Național de Informare privind recunoașterea academică), Portugalia, ș.a.

Pe parcursul celor două zile de lucru (10-11 iunie 2019) agenda seminarului include examinarea și altor aspecte relevante privind recunoașterea calificărilor, inclusiv studii de caz , reacții și comentarii ale experților în domeniu, dar și ale studenților europeni și din Republica Moldova.

Participanții la seminar au apreciat eforturile depuse de către gazde în vederea organizării acestui eveniment de amploare, în acest sens evidențiindu-se în special Echipa națională de Experți în Reforma Învățământului Superior din Republica Moldova în cadrul Programului Erasmus+, reprezentată la eveniment de către prof. univ., dr. hab. Larisa Bugaian, prorector UTM; Andrei Popa, rector, Universitatea „B. P.  Hașdeu” din Cahul; conf. univ. Valentina Prițcan, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți; Cristina Voroneanu, Alianța Studenților din Moldova, precum și echipa Serviciului Relații Internaționale din cadrul UTM, condusă de conf. univ., dr. Carolina Timco.

Din partea gazdelor la eveniment au participat, de asemenea, prorectorii Dinu Țurcanu și Mircea Bernic, șeful Centrului Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră (CEGHID), Radu Melnic, conf. univ., dr. Cristina Popovici, coordonator programe internaționale, conf. univ., dr. Irina Tutunaru, șef-adjunct Direcție Management Academic și Asigurarea Calității.