Activitatea fructuoasă a Centrului Universitar de Formare Continuă (CFC), apreciată de curând și de Senatul UTM, pare să fi luat o nouă amploare în ultimul timp. E și firesc. După împlinirea de curând a unui sfert de secol de la înființare, CFC pășește pe un nou făgaș, conferind noi valențe procesului de formare profesională continuă ca parte componentă a învăţării pe tot parcursul vieţii.   

Creat prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 134 din 11.04.1994 „Cu privire la sistemul de perfecţionare şi recalificare a cadrelor”, ordinul Ministerului Învăţământului al Republicii Moldova nr. 156 din 23.05.94, hotărârea Senatului şi a ordinul rectorului UTM nr. 165-r din 08.07.1994, Centrul de Perfecţionare şi Recalificare a Cadrelor a fost  redenumit prin hotărârea Senatului din 22.04.2008 în Centrul Universitar de Formare Continuă,  impunându-se de-a lungul anilor ca o subdiviziune universitară ce contribuie plenar la bunul mers înainte al UTM.

De la înființarea sa până la finele anului 2018 în cadrul CFC au fost perfecționate 52606 persoane, inclusiv 41817 persoane (79%) – specialiști din economia națională și 10789 (21%) – cadre didactice (Școli profesionale, colegii, UTM). Pe parcursul anului trecut în cadrul CFC au fost perfecționate 3197 de persoane – 361266 om/ore, inclusiv 2550 specialiști din economia națională și 647 cadre didactice și manageriale din instituțiile VET și 70 persoane  – în cadrul programului Tekwill Academy. Totodată, în primele trei luni ale anului  2019 au fost perfecționate 1004 persoane, inclusiv 155 din cadrul școlilor profesionale.

Pe parcursul anului 2018 CFC și-a extins aria acordurilor de parteneriat încheiate cu importante instituții publice din RM – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (20.10.2018), Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (02.02.2018), dezvoltând ample relații de colaborare și pe plan extern – cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, Fondul Elveției „Aga Health Service” și, cu totul recent – cu Asociația de Sudură din România (februarie 2019).

În contextul acestor parteneriate se prevede recalificarea specialiștilor cu studii superioare în specializarea „Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” în perioada 2018 – mai 2020, cu finanțare din partea unor prestigioase organisme ale UE: Agenția de Dezvoltare a Austriei și Agenția de Dezvoltare a Suediei (Departamentul ACAG și PM – FUA). De asemenea, formarea profesională a utilizatorilor de dispozitive medicale și a bioinginerilor la Centrul Național de Inginerie Biomedicală (Departamentul MIBM – FCIM). Iar cu susținerea partenerilor externi se preconizează formarea continuă în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice (Departamentul ACAG și PM – FUA);  formarea continuă a specialiștilor din Tadjikistan în domeniul inginerie biomedicală (Departamentul MIBM – FCIM); dar și formarea și recalificarea personalului în domeniul sudării, conform cerințelor IWI și EWF, în acest sens fiind prevăzute studii de master profesional; instruirea inginerilor IWE în cadrul unui program online organizat de ASR, precum și formarea continuă a cadrelor didactice și maiștrilor din cadrul școlilor profesionale și colegiilor.

Pe parcursul anului trecut în cadrul CFC-UTM au fost elaborate 19 programe noi de formare. În acest context se înscriu și formularea de către MIBM/FCIM în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a unor propuneri în cadrul legislativ privind formarea continuă a personalului din instituțiile medico-sanitare în domeniul managementului dispozitivelor medicale la Centrul Național de Inginerie Biomedicală al UTM. În aceeași ordine de idei se evidențiază și acreditarea de către ANACEC, în cadrul proiectului TEACH ME, a două programe de formare continuă a cadrelor didactice și pregătirea pentru susținerea procesului de acreditare a programelor de formare continuă în domeniul psihopedagogiei a cadrelor didactice din cadrul școlilor profesionale.

Solicitat să se pronunțe asupra celor mai importante realizări obținute de CFC de-a lungul timpului, conf. univ., dr. Valentin Amariei, șef Centru Formare Continuă din cadrul UTM, a menționat contribuția incontestabilă a acestei subdiviziuni la formarea unui sistem complex de formare continuă cu antrenarea tuturor facultăților, catedrelor/departamentelor. Au fost create și implementate mecanismele de cointeresare materială a cadrelor didactice și a personalului UTM de implicare în activitățile de formare continuă, ameliorarea/dezvoltarea bazei tehnico-materiale a catedrelor/departamentelor antrenate în activitățile de formare continuă.

În context, șeful CFC a menționat, în special, succesele considerabile obținute de Departamentul Transporturi, și Departamentul Inginerie Mecanică din cadrul FIMIT;  Departamentul ACAG și PM din cadrul FUA, Departamentul Enologie și Chimie și Departamentul Alimentație și Nutriție din cadrul FTA, în cadrul cărora au fost create centru specializate de formare continuă, în aceste activități fiind antrenate cadre didactice titulare și invitați în calitate de formatori specialiști practicieni calificați din cadrul întreprinderilor partenere.

CFC își propune planuri mărețe și pe viitor, acestea urmând să contribuie în continuare la crearea unui mediu universitar favorabil de dezvoltare a activităților de formare continuă cu antrenarea cadrelor didactice, personalului non-didactic, departamentelor și facultăților UTM.