Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Universitatea Politehnica Bucureşti (UPB) au făcut un pas nou în stabilirea unui parteneriat durabil prin intermediul mobilităţilor ERASMUS+.

La finele lunii mai, beneficiind de o bursă de mobilitate de predare la Facultatea de Energetică, UPB,  conf. univ., dr. Victor GROPA, decanul Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE), UTM, s-a încadrat perfect în amplul program de la București. Acesta a inclus atât activităţi de teaching, cât şi un eficient schimb de experienţă cu directorii departamentelor Facultăţii de Energetică, UPB, în contextul stabilirii unor colaborări pe domeniul cercetărilor aplicative şi fundamentale.

Startul dialogului a fost dat de către prof. univ., dr. ing. Horia NECULA, decanul Facultăţii de Energetică, UPB, graţie căruia a fost posibil acest schimb de experienţă, după care a intervenit și dr. ing., conf. Dragoş NICULAE, decanul Facultăţii Inginerie Electrică, UPB.

Aspecte importante privind sursele de energii regenerabile, politici energetice, impactul asupra mediului etc., în conformitate cu programul prestabilit în formularul mobilităţii, au fost abordate în cadrul vizitelor la departamentele UPB – cu prof., dr. ing. Diana ROBESCU, director Departament Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului; prof., dr. ing. Cristian DINCA, director Departament Producere şi Utilizare a Energiei; prof., dr. ing. Constantin BULAC, director Departament Sisteme Electroenergetice ș.a.

Un eficient schimb de experiență privind oportunitățile de cooperare pe domeniul cercetării a rezultat și din dialogul purtat cu prof., dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ, prodecan responsabil de admitere şi cercetarea ştiinţifică, iar la finele perioadei de mobilitate, decanul FEIE a prezentat oferta de studii, precum şi cele mai relevante rezultate obţinute în proiectele de cercetare realizate la Chişinău.

La finele stagiului, decanul FEIE Victor GROPA a ținut să exprime sincere mulțumiri prof., dr. ing. Radu PORUMB şi prof., dr. ing. Lucian TOMA, manifestând multă deschidere și atașament din partea Universităţii Politehnica Bucureşti, una din cele mai prestigioase universităţi cu profil tehnic din România.

(Visited 51 times, 1 visits today)