Facultatea Textile și Poligrafie a găzduit vineri, 31 mai, o acțiune de suflet. Cunoscutul critic de artă, conf. univ., dr. în studiul artelor Constantin Spânu, cel care de la înființarea în 1995 (pe atunci – Facultatea Industrie Ușoară), timp de peste două decenii, a stat la cârma acestei facultăți (redenumită pe parcurs în Textile și Poligrafie), a venit să lanseze aici una dintre cele mai recente opere ale sale – monografia „ARTA DECORATIVĂ din RSS MOLDOVENEASCĂ”.

Lucrarea reprezintă rodul cercetărilor de ani de zile în fondurile muzeale și de arhivă, care s-au soldat cu identificarea și analiza teoretică a operelor de valoare ale artei decorative din RSS Moldovenească. Acestea au vizat în special reflectarea problemelor cu care s-au confruntat artiștii din republică în procesul de revitalizare a tradițiilor folclorului plastic național și de edificare a artelor decorative profesioniste în perioada postbelică, precum și interacțiunea plasticienilor cu industria producătoare de bunuri de larg consum.

Structurat după determinarea veridică a etapelor de dezvoltare a artelor decorative din perioada 1944-1991, studiul monografic elucidează particularitățile stilistice ale creației personalităților notorii ale artelor decorative din perioada postbelică și reflectă contribuția incontestabilă a artiștilor plastici la valorificarea culturii naționale.

La evenimentul prilejuit de lansarea monografiei au participat studenți ai facultății, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, oameni de  cultură din Republica Moldova, maeștri în artă.

Aprecieri alese și urări de mult succes în continuare au exprimat conf. univ., dr. Valentina Bulgaru, conf. univ., dr. Cazac Viorica, conf. univ., dr. Svetlana Cangaș, Elena Musteață, maestrul în artă Petru Balan.