Cum și cine „măsoară” nivelul de pregătire a cadrelor didactice din învăţământul profesional-tehnic secundar și post-secundar? O evaluare obiectivă presupune evaluatori competenți. Cum îi formăm? Centrul Formare Continuă al UTM propune și realizează cu succes un modul de formare a evaluatorilor de 75 ore:  20 – prelegeri și 55 – practice.

Maria Vasiliev, șef Departament Formare Continuă a cadrelor didactice, ne spune că acest modul are drept scop formarea evaluatorilor competenţi să contribuie la soluţionarea multiplelor probleme existente în evaluarea rezultatelor formării profesionale, la diminuarea incoerenţelor înregistrate pe acest segment al procesului de studii și să sporească calitatea evaluării. Conţinuturile se axează pe metodologia învățării interactive, contextuale, depline, centrate pe necesitățile celui care învață. Pornind de la această abordare a procesului de formare, se impune o formă specifică de organizare a procesului de instruire. De exemplu, învățarea prin implicare și participare activă, prin antrenament.

Aceste oportunități  de formare le oferă training-ul, opinează din postura de formatori lectorii universitari Cornelia Revenco și Elena Guțu. Modulul respectiv include o evaluare de ansamblu a situației în învățământul profesional-tehnic, un test docimologic ca instrument de evaluare, o analiză a itemilor de test și identificarea unor modalități de îmbunătățire a acestora, dar și o evaluare autentică a competențelor celor evaluați.

Numărul sporit al solicitărilor de a urma modulul respectiv constituie o dovadă incontestabilă a utilității acestuia. Atrage atenția și paleta foarte extinsă a solicitanților – cadre didactice, profesori-medici, asistenți medicali, la fel și profilul instituțiilor din care aceștia provin – muzică, educație fizică, limba română, pedagogie, psihologie, economie, tehnologia vinificației, programare la calculator, medicină internă și de familie, obstetrică și nursing specific, dar și geografia acestora – Orhei, Cahul, Leova, Ungheni etc.

(Visited 6 times, 1 visits today)