Peste 20 de profesori de fizică și astronomie din diferite licee din Chișinău, Durlești, Brânza (Cahul) au ales să urmeze programul de formare profesională continuă „Fizica, didactica Fizicii și Astronomiei” organizat de Departamentul Fizica al Universităţii Tehnice a Moldovei.

La inaugurarea cursurilor în auditoriile proaspăt renovate (nr. 3-305, 3-307) audienții au fost salutați de către conf. univ., dr. Valentin Amariei, director Centru Formare Continuă (CFC), UTM; Maria Vasiliev, șef Departament formare continuă a cadrelor didactice, CFC; precum și de către gazde – prof. univ., dr. hab.Vasile Tronciu, șef Departament Fizica; conf. univ., dr. Vitalie Chistol, directorul Planetariului UTM; conf. univ., dr. Alexandru Rusu, responsabil program formare profesională continuă „Fizica, didactica Fizicii și Astronomiei”, care au subliniat că studiul fizicii, alături de cel al matematicii superioare constituie fundamentul pregătirii teoretice a inginerilor, fără de care ar fi imposibilă activitatea lor în orice domeniu al dezvoltării tehnice din economia naţională. De aici și necesitatea unei bune instruiri în domeniul fizicii a liceenilor – studenți de mâine ai UTM, precum și a formării profesionale continue a cadrelor didactice antrenate în predarea acestor discipline la ciclul liceal.

– Suntem mândri de faptul că ați ales să urmați aceste cursuri anume la Universitatea Tehnică a Moldovei, unde disciplina de fizică are statut primordial în formarea inginerilor și unde avem o frumoasă tradiție în transmiterea de cunoștințe în domeniu, bazele acesteia fiind puse de o somitate fără seamăn – regretatul Mihai Marinciuc, care a activat timp de peste trei decenii în sânul UTM, fiind conferenţiar, șef Catedră fizică, un mare entuziast, promotor şi organizator al învăţământului în domeniul fizicii.

Profesorii Departamentului Fizica al UTM continuă frumoasele tradiții ale predecesorilor în domeniul studierii fizicii, aici fiind elaborate şi implementate multiple manuale şi culegeri de probleme de fizică pentru ciclul liceal, care se utilizează până în prezent în majoritatea liceelor. În unele licee se utilizează și Trusa de mecanică asistată de calculator, elaborată de asemenea în cadrul Departamentului Fizica, UTM, cu ajutorul căreia pot fi realizate circa 70 de lucrări de laborator şi practice asistate de calculator. În același context se înscrie și planul de învăţământ şi curriculumul pentru formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul liceal la programul „Fizica şi didactica Fizicii şi Astronomiei”, care include 60 de ore prelegeri,  70 – seminare , 20 – lucrări de laborator și lucru individual – în total 150 de ore.

Acest curs-pilot are durata de 3 săptămâni, iar efortul audienților va fi apreciat cu certificate de formatori și 20 de credite ECTS.

(Visited 22 times, 1 visits today)