Ai absolvit liceul sau colegiul? Ai luat și BAC-ul? Ai ales deja și domeniul în care să-ți construiești cariera profesională, iar acesta ține de domeniul ingineriei? Felicitări! Universitatea Tehnică a Moldovei, unica de profil ingineresc din Republica Moldova, este locul cel mai potrivit pentru a te lansa în cariera de inginer!

Citește mai mult

Primul grup de studenți-masteranzi din cadrul FEIE care au beneficiat de programul de diplomă dublă realizat în colaborare cu Facultatea de Energetică a Universităţii Politehnica Bucureşti a ajuns la etapa finală: susținerea tezei de master.

Citește mai mult

În perioada 24-27 iunie 2019, Facultatea de Informatică a Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România a fost gazda Școlii de Vară ECODAM – Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining, destinată în special studenților doctoranzi interesați de tehnicile de optimizare și de analiză inteligentă a datelor.

Citește mai mult

Subiectele prezentate în cadrul susținerii publice a tezelor de licență la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică au vizat securitatea energetică a țării, promovarea surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice, precum și diverse soluții privind alimentarea cu energie electrică a unor întreprinderi mici și mijlocii, modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică, a sistemelor de iluminat, optimizareaa configurației rețelelor electrice, smartgrid etc. Citește mai mult

Prof. univ., dr. hab. Vasile Tronciu, șef Departament Fizica, UTM, efectuează o vizită de  cercetare de două luni la Institutul Ferdinand Braun din Berlin, Germania, în cadrul grupului  dr. Hans Wenzel, beneficiind în acest sens de suportul Fundației Alexander von Humboldt (www.humboldt-foundation.de).

Citește mai mult

În conformitate cu Acordul de diplomă dublă încheiat de Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, România (USV), au oportunitatea de a studia peste hotare atât studenții noștri, cât și cei din România. Pe 25 iunie, la UTM a susținut tezele de master un grup de studenți de la Facultatea Științe Economice și Administrare Publică, USV.

Citește mai mult

Conferința științifico-practică regională ELTECS – „Electrotechnic and Computer Systems: Theory and Practice”, desfășurată în perioada 24-26 iunie la Universitatea Politehnică Națională din Odessa, are printre participanți o echipă constituită din doi cercetători din cadrul Institutului de Energetică și un doctorand al Universității Tehnice a Moldovei.

Citește mai mult

Delegaţia Universităţii Tehnice a Moldovei formată din Dinu Turcanu, prorector, Dumitru Ciorbă, Decan UTM Facultatea Calculatoare, Informatică și MicroelectronicăPavel Nicolaev, şef departament Telecomunicații și Sisteme Electronice din cadrul Facultatea Electronică și Telecomunicații UTM, efectuează o vizită de studiu la Technische Universität Ilmenau, Germania, în cadrul programului Erasmus+.

Citește mai mult

Cercetătorii Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Nicolai ABABII, doctorand, anul III, Bursier de Excelență al Guverului Republicii Moldova (2018-2019), împreună cu Vasilii CREȚU, conf. univ. int., dr. fiz.,  sub îndrumarea prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, directorul Centrului Nanotehnologii și Nanosenzori, în colaborare cu Universitatea din Kiel, Germania, în premieră au proiectat, obținut și cercetat senzori de acetonă pe bază de nanofire de CuO/Cu2O/Cu rețea de heterojoncțiuni prin metoda printării 3D într-o singură etapă. Rezultatele acestei lucrări științifice au fost publicate în una din cele mai prestigioase reviste ştiinţifice de specialitate – „ACS Applied Materials & Interfaces” din Statele Unite ale Americii, cu factor de impact 8,5, după 3 runde de recenzii a câte 3 recenzenți, propuse spre selectare pe coperta revistei, DOI: 10.1021/acsami.9b0438.

Citește mai mult

În cadrul proiectului „Resurse electronice pentru Moldova” (REM), Biblioteca știinţifică a UTM oferă acces online la baza de date InCites (https://incites.clarivate.com) pentru anul 2019. Datele de logare pot fi obținute pe zinaida.stratan@lib.utm.md

Citește mai mult