- UTM - https://utm.md -

UTM pregăteşte experţi degustatori pentru Belarus

În perioada 27 mai – 01 iunie 2019, Departamentul Oenologie și Chimie din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor găzduiește un grup de 19 specialişti din industria de producere a băuturilor alcoolice din Republica Belarus, care vor urma cursuri de pregătire a experţilor degustatori în domeniul evaluării calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice tari. Acestea din urmă fiind realizate în cadrul Centrului Universitar de Formare Continuă (CFC).

Cu mesaje de salut pentru viitorii experți au venit conf. univ., dr. Valentin Amariei, director Centru Universitar de Formare Continuă, Dinu Țurcanu, prorector UTM, dar și profesorii care vor asigura aceste cursuri, prof. univ., dr. hab. Rodica Sturza, șef Departament Oenologie și Chimie, prof. univ., dr. Anatol Balanuță –  laureat al Premiului de Stat în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii, conf. univ., dr. Grigore Musteață – cavaler al Ordinului Gloria Muncii, Tatiana Proca, șef Departament formare continuă specialişti din economia naţională al CFC.

Dl prorector a specificat că în cadrul cursurilor de perfecționare se va studia aprofundat compoziţia chimică a distilatelor de vin, constituirea calităţilor organoleptice ale acestor produse, preconizate în reglementările tehnice şi standardele în vigoare, care depind în mare măsură de conţinutul şi componenţa glucidelor, acizilor organici, substanţelor fenolice şi aromatice. Un capitol aparte va fi dedicat pregătirii senzoriale a audienţilor. Ei vor lua cunoştinţă de principiile metodologice de bază ale metrologiei senzoriale; aspectele fiziologice ale analizei senzoriale a vinului şi altor produse alcoolice obţinute prin metoda fermentării; etapele şi criteriile de clasificare a vinurilor; metodele de efectuare a degustaţiei.

Dna șef Departament Oenologie și Chimie, care de asemenea va fi și unul din traineri, a menționat că cursanţii vor lua cunoştinţă de metodele moderne de analiză fizico-chimică şi microbiologică aplicate în industria de fabricare a produselor alcoolice, vor însuşi cauzele şi natura defectelor de aspect, aromă, gust ce pot apărea în distilatele de vin, divinuri şi coniacuri, precum şi unele măsuri de prevenire sau diminuare a acestor defecte. Programul va include un set de prelegeri în oenologie privind componenţa chimică a strugurilor şi factorii care influenţează calitatea produselor vinicole, inclusiv gustul, aroma, buchetul şi culoarea, importanţa impactului materiei prime, utilajului, proceselor tehnologice şi microbiologice asupra calităţii produselor finite.

Dl Amariei a punctat că pe parcursul acestei săptămâni, grupul de audienți va avea și posibilitatea să aplice în practică cunoştinţele şi abilitățile practice obținute – se vor efectua vizite de lucru cu degustarea vinurilor naturale, divinurilor şi altor băuturi alcoolice la renumitele întreprinderi moldave „Vinăria Bardar” și „Vinuri Ialoveni”,  „Kvint”, dar și alte întreprinderi din domeniu. De asemenea, dlui a menționat că instruind colegii din Belarus, vom urmărit cel puţin câteva obiective: să ridicăm pregătirea profesională a specialiştilor în acest domeniu; să-i familiarizăm cu succesele vinificatorilor moldoveni, dar şi să le demonstrăm potenţialul de exportare a producţiei vinicole autohtone, producţie ce corespunde celor mai înalte standarde.

Acesta nu este primul curs pentru experții din Belarus, anterior fiind instruiți peste 30 de specialiști, iar după fiecare instruire UTM primește mesaje de felicitare din partea colegilor și întreprinderilor belaruse pentru prelegerile interesante și captivante, pentru cunoştinţele profunde pe care le oferă experții UTM-iști, subliniind că baza tehnico-materială, dar și dotarea cu echipament modern a Facultății Tehnologia Alimentelor, în domeniul oenologiei, este una din cele mai înalte, fiind cotată nu doar în spațiul CSI, dar și la nivel internațional.

(Visited 3 times, 1 visits today)