Astăzi, 27 mai 2019, conferențiarul universitar, doctorul în științe tehnice Ion  Cobușcean , unul din temerarii Universității Tehnice a Moldovei, intră în cohorta octogenarilor, prilej pentru care îi adresăm sincere urări de sănătate, dorindu-i să poarte în suflet, mereu, o primăvară caldă, senină, de soare plină.

S-a născut în 1939 în com. Cobusca Veche, jud. Tighina, România Mare. Copilăria i-a fost marcată de ororile celui de-al II-lea Război Mondial. După absolvirea școlii medii din com. Bulboaca, în 1956, este admis la Colegiul de Mecanizare a Gospodăriei Agricole din or. Tighina, pe care îl absolvește cu succes în 1959, după  care își începe activitatea de muncă, care, iată, aduc în cununa vieții sale șase decenii de rod didactico-științific.

La înființarea Institutului Politehnic, în 1964, îl aflăm printre studenții primei promoții a specialității „Mașini și aparate din industria alimentară”. Anul 1964 îi leagă destinul de Politehnică – Universitatea Tehnică a Moldovei. După absolvirea Facultății se încadrează în calitate de asistent la Catedra mașini și aparate din industria alimentară.

În anii 1976-1981 deține funcția de șef al Secției Didactice a IPC „S. Lazo”.

Din 1981 până în prezent activitatea sa este orientată spre pregătirea studenților în securitatea activității vitale, domeniu în care s-a afirmat ca lector superior și conferențiar universitar – după susținerea tezei de doctor în științe tehnice în 1986. În cadrul Catedrei protecția muncii și mediului ambiant, iar din 2005 – securitatea activității vitale, devenită catedră de profil, responsabilă de pregătirea specialiștilor la specialitatea „Inginerie antiincendii și protecție civilă”, predă cursurile „Securitatea și sănătatea în muncă”, „Securitatea lucrărilor de salvare”, „Exploatarea tehnicii de intervenție”, „Organizarea și executarea lucrărilor urgente”, „Metodica pregătirii de specialitate a subunităților de pompieri” la ciclurile I și II ale specialității menționate.

Este autorul a peste 90 de lucrări științifice și metodico-didactice, deținătorul a 5 brevete de autor.

La mulți ani sănătoși alături de cei dragi și noi realizări pe tărâmul pregătirii inginerilor, dragă profesor Ion Cobușcean!

 

(Visited 34 times, 1 visits today)