Joi, 6 iunie 2019, ora 14:00, aula 6-415, în cadrul Şedinţei Seminaruliu de Profil (SŞP) 242 – Maşinologie şi Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (UTM) va avea loc prezentarea şi analiza tezei de doctor în ştiinţe tehnice a Dnei asist. univ. PÎNZARU NATALIA cu tema: „Cercetări privind conceperea, proiectarea și elaborarea „Electrozilor-Scule” pentru formarea straturilor de suprafață cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls”.

Specialitatea ştiinţifică: 242.05 – ,,Tehnologii, Procedee și Utilaje de Prelucrare”

Conducători științifici: 1. Topala Pavel – dr.hab., prof.univ. – USARB;

2. Stoicev Petru – dr.hab., prof.univ.- UTM)

Sunt invitați toţi doritorii.

(Atenţie – prezenţa Membrilor Seminarului Științific de Profil este obligatorie).

 

Președintele SȘP
acad., dr.hab., prof.univ. Ion BOSTAN

Secretarul SȘP
dr., conf.univ. Ion BODNARIUC

(Visited 22 times, 1 visits today)