În perioada 23-24 mai 2019, dl Sorin CAZACU, lect. univ., dr., directorul Departamentului Studii Anglo-Americane și Germane, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, România, aflându-se cu un program de Visiting Professor la  Departamentul de Limbi Străine, a desfășurat un  Curs de Scriere Academică (WRIITNG FOR PUBLICATION) destinat profesorilor universitari și doctoranzilor.

Obiectivul urmărit a fost dezvoltarea abilităților de scriere a articolelor științifice în limba engleză. În cadrul training-ului au fost abordate următoarele subiecte:

 • From sentences to paragraphs
 • Formal vs. informal writing
 • Letters, Essays, Reports, Proposals, Reviews
 • Papers and Theses
 • Scholarly citation, The MLA style of documentation
 • Review of literature
 • Scientific papers
 • Highlighting findings
 • Discussing limitations
 • Plagiarism and Paraphrasing
 • Results and Conclusions

Conținutul cursului a inclus atât suport teoretic, cât și aplicații practice, simulări de scriere a articolelor științifice.

(Visited 6 times, 1 visits today)