Pe 23 mai 2019, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a făcut totalurile anului 2018 și a decernat premiile „Cristalul calității”, acordate instituțiilor de învățământ (programe de studii, departamente, facultăți) și persoanelor, inclusiv din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, care au contribuit la promovarea culturii calității în învățământul din Republica Moldova.

În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității și rezultate excelente obținute în procesul de evaluare externă a programelor de studii superioare de licență din domeniul general de studii Inginerie și activități inginerești, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a decernat Diploma de recunoștință și Premiul „Cristalul calității” Universității Tehnice a Moldovei.

La fel, a fost înalt aprecialtă activitatea dnei Raisa DRUȚĂ, doctor în științe, conferențiar universitar în cadrul Departamentului Oenologie și Chimie, prodecan al Facultății Tehnologia Alimentelor și a drei Ana-Maria CÎRJA, președinte al Senatului Studențesc UTM, studenta gr. DTP-151, Facultatea Textile și Poligrafie (reprezentant al studenților care a fost implicată în mai multe comisii de evaluare externă) – pentru promovarea culturii calității prin corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare externă.

Premiul „Cristalul Calității” și Diploma de recunoștință din partea ANACEC a revenit Facultății Textile și Poligrafie, programului de studii superioare de licență „Design și tehnologii poligrafice” (responsabil de program: conf. univ., dr. Viorica CAZAC) – pentru promovarea culturii calității și rezultate excelente obținute în procesul de evaluare externă.

Premiile „Cristalul Calității”, precum și diplome de laureat, au fost înmânate și celor 12 câștigători ai Concursului Național „Teza de doctorat de excelență a anului 2018”, care a ajuns la cea de-a 9 ediție. Reprezentantul UTM care a obținut acest premiu în domeniul ştiinţelor reale şi tehnice este dl Pavel NICOLAEV cu teza de doctor „Măsurătoare de impedanță cu rezonanță simulată în coordonate carteziene, specialitatea 273.02. Metode şi sisteme de control în metrologie, Conducător ştiinţific: Vitalie NASTAS, conf. univ., dr.

Sincere felicitări tuturor colegilor și UTM!

(Visited 11 times, 1 visits today)