Sâmbata, 25 mai 2019, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, Departamentul Inginerie Electrică (str. 31 August, 78, corpul de studii nr. 2) organizează Olimpiada Tehnică Republicană la Electrotehnică și la Metrologie pentru absolvenții de colegii din anul curent, cu scopul de a stimula cei mai buni absolvenți ai instituțiilor de învățământ mediu de specialitate de a-și continua studiile acasă, la Universitatea Tehnică a Moldovei, și a forma specialiști de înaltă calificare pentru economia națională.

Olimpiadele UTM la Electrotehnică și la Metrologie se vor desfășura cu începere de la ora 12.00. În aceeași zi, cu începere de la ora 10.00, pentru participanții la olimpiade vor fi organizate vizite în laboratoarele facultății și expoziția de lucrări și machete ale studenților, discuții cu reprezentanți ai angajatorilor din domeniile electrotehnicii, electromecanicii și automatizărilor, metrologiei și asigurării calității.

Sunt invitați să participe absolvenții din anul curent de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Colegiul Politehnic din Bălți, Colegiul Tehnic Agrar din Soroca, Colegiul Tehnologic din Chișinău și alte instituții similare, în cadrul cărora se studiază disciplinele Electrotehnica sau Metrologia.

Învingătorii Olimpiadelor UTM la Electrotehnică și la Metrologie vor dispune de facilități la admiterea la UTM, la specialitatea/domeniul de formare profesională corespunzătoare profilului la care au fost premiați: deținătorii locului I vor fi înmatriculați la studii bugetare în afara concursului, iar ai locurilor II și III vor beneficia de alte înlesniri.

Olimpiada UTM la Electrotehnică este susținută de companiile autohtone de top Volta și ElectroTehnoImport, iar Olimpiada UTM la Metrologie – de către promotorii naționali ai domeniului – Institutul Național de Metrologie și Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare, care vor oferi participanților cadouri/suvenire și diplome speciale.

conf. univ., dr. ing. Ilie NUCĂ,

șef Departament Inginerie Electrică,

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

tel.ofic. +373 22 237619

tel.mob. 0691 37076

nuca_ilie@yahoo.com

ilie.nuca@ie.utm.md

(Visited 1 times, 1 visits today)