Bundestagul German invită în anul 2020, pentru o perioadă de cinci luni, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, la Berlin, pentru ca activând în cadrul biroului unui deputat german să cunoască sistemul parlamentar german, procesele decizionale și să acumuleze experiență practică privind activitatea parlamentară. În cadrul acestui program important bursierii vor putea frecventa, gratuit, prelegeri la universitățile din Berlin.

Programul durează de la 1 martie până la 31 iulie 2020. Participanții vor beneficia de o bursă lunară în valoare de 500 de euro. Suplimentar, vor fi preluate și costurile de asigurare în caz de boală, accidente și de răspundere civilă pentru studenți, precum și taxele administrative și contribuțiile de asigurări sociale. În afară de această, se acordă cazare gratuită sau, în cazul în care candidatul dispune de cazare proprie, se va oferi o contribuție pentru aceste cheltuieli în valoare de 300 de euro lunar. Cheltuielile de călătorie tur-retur spre Berlin vor fi restituite.

Informații detaliate despre programul de burse, condițiile de eligibilitate, procedura de aplicare și cea de selectare pot fi preluate de pe https://www.bundestag.de/ips

Persoanele interesate urmează să expedieze până la 31 iulie 2019 prin E-mail: info@chisinau.diplo.de într-un fișier a cărui nume să fie constituit din numele și prenumele candidatului.

Persoanele interesate vor anexa la dosar următoarele acte în limba germană:

  1. Formularul de cerere completat,
  2. Scrisoare detaliată de intenție (maxim 2 pagini),
  3. Diploma de studii (originalul sau copia legalizată și scanată, în limba germană sau engleză). Actul doveditor despre absolvirea studiilor poate fi prezentat în cazuri motivate până la 31 decembrie 2018. Originalul sau copia legalizată a diplomei de studii în limba germană sau engleză trebuie să fie prezentată în cadrul interviului de selectare.
  4. Cunoștințele foarte bune de limba germană (corespunzătoare nivelului B al Cadrului comun european de referință pentru limbi străine) pot fi demonstrate prin:
  • Diplomă oficială (de exemplu, TestDaF, ZOP, DSH sau printr-un certificat doveditor IPS);
  • Posedarea cunoștințelor de limbă germană este dovedită, dacă din CV-ul candidatului sunt clare cunoștințele de limbă germană (de exemplu susținerea bacalaureatului în Germania, studii la facultatea de germanistică, angajat în calitate de profesor de germană).
  1. Două scrisori de recomandare, în limba germană sau engleză (nu mai vechi de un an), o recomandare fiind eliberată de un profesor universitar sau angajator, în care să fie apreciată calificarea de profil a solicitantului pe o foaie oficială a instituției ce eliberează scrisoarea de recomandare,
  2. O fotografie în format electronic (JPEG sau alt format),
  3. Copia pașaportului de călătorie sau copia buletinului de identitate.

În cazul în care documentul în formatul pdf depășește 15 MB, dosarul se va expedia în mai multe e-mailuri, ale căror anexe nu vor depăși 15 MB.

Pentru eventuale întrebări, persoana de contact din cadrul Ambasadei este Alexandr Filipp (tel. 022 200 600, e-mail: pr-100@chis.diplo.de).

(Visited 4 times, 1 visits today)