Pe 22 mai 2019, în cea de-a treia zi a Săptămânii Chimiei la UTM, la Facultatea Tehnologia Alimentelor Prezenți și-au dat întâlnire colaboratori ai programului „Chimia”, studenți ai anului I U, programul „Tehnologia produselor alimentare” și elevi ai Liceului Teoretic „Ion Creangă” din capitală.

Experiențele distractive cu o vădită tentă didactico-aplicativă, demonstrate de către conf. univ., dr. în chimie Alexei Baerle, au trezit interesul și curiozitatea tinerilor studioși atât prin reacțiile chimice caracteristice acestora, cât și prin rezultatul spre care acestea au tins: efectuate la intersecția diverselor discipline chimice, acestea au schițat, spre surprinderea spectatorilor neinițiați, calea spre chimia alimentară.

Experiența „Obținerea fibrelor de mătase cupro-amoniacală” a demarat cu prepararea unei soluții de culoare catifelată albastru-închis, cu denumirea simpatică „hidroxid de tetraammincupru (II)”, denumită și „reactivul Schweizer”, iar la final a dovedit posibilitatea obținerii fibrelor textile cu utilizarea acestui reactiv. Participând la realizarea acestei experiențe, elevii și studenții au descoperit o strânsă legătură între diferitele compartimente ale chimiei, precum și unele procedee chimice industriale moderne.

Avantajele sistemelor chimice de răcire  au fost elucidate prin experiența „Procese fizico-chimice endotermice”. Astfel, sub privirile uimite ale elevilor, temperatura în amestecul de reacție a scăzut cu 23°C doar în două minute!

O altă experiență – „Obținerea și stabilizarea emulsiilor”, a fost realizată și urmărită cu ajutorul microscopului optic. Aceasta a scos la lumină existența a două tipuri de emulsii: apa în ulei și uleiul în apă, demonstrând posibilitatea stabilizării emulsiilor cu utilizarea agenților activi de suprafață (AAS). De asemenea, a fost demonstrat efectul negativ al apei cu duritate înaltă asupra emulsiilor, dar și faptul că multe lichide tehnice, cosmetice, alimentare (vopseli, tencuieli, latexuri polimerice, creme, loțiuni, multiple produse lactate și sosuri) se comportă la fel ca și emulsiile analizate în laborator.

Experiențele și observațiile făcute pe parcursul acestora au condus spre o concluzie fermă: cunoașterea profundă a chimiei este absolut necesară pentru elaborarea materialelor și tehnologiilor inovative, pentru înțelegerea, realizarea și monitorizarea proceselor tehnice industriale.

(Visited 1 times, 1 visits today)