În perioada 20-24 mai 2019, Facultatea Tehnologia Alimentelor (str. Studenților 9/9, bl. 5) organizează Săptămâna Chimiei la UTM. Evenimentul își propune să scoată în evidență atât rolul chimiei ca știință și disciplină de studii indispensabilă în învățământul preuniversitar, din care Facultatea își formează ulterior contingentul de studenți, cât și importanța acesteia în formarea inginerilor.

La deschiderea Săptămânii Chimiei la UTM au participat studenți, masteranzi, doctoranzi  și profesori de chimie din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor, precum și elevi ai Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău, clasa a XI-a, care au fericita ocazie de  a studia această captivantă disciplină sub egida dlui Iurie Subotin, conferențiar universitar, doctor în chimie, titular al Departamentului Oenologie și Chimie al FTA-UTM.

În cuvântul său inaugural, decanul FTA, conf. univ., dr. Vladislav Reșitca, a apreciat efortul profesorilor de a organiza acest important eveniment ce vine să aducă o pledoarie uneia dintre cele mai vechi științe din viața omului – chimia. D-sa a încurajat și pasiunea liceenilor pentru această știință, care a și ocazionat vizita lor la Facultate, subliniind că chimia nu e doar o disciplină ce face parte din curricula liceala sau universitară, ci o știință foarte vastă, omniprezentă în toate domeniile vieții, în special în tehnologia alimentară, iar în cazul în care ar dori să-și continue studiile urmându-și această pasiune, Facultatea Tehnologia Alimentelor ar fi alegerea perfectă, Catedra de Chimie fiind una dintre subdiviziunile care au stat la baza fondării Institutului Politehnic reorganizat ulterior în Universitatea Tehnică a Moldovei.

O prezentare captivantă despre istoricul Catedrei Chimie în cadrul UTM a făcut conf. univ., dr. Ana Verejan, șef Catedră chimie în perioada anilor 2007-2018, actualmente șef program chimie. D-sa a menționat că inițial au fost constituite trei catedre de chimie – Catedra chimie neorganică (condusă de prof. univ., dr. Ţilea Conunov), Catedra chimie fizică și coloidală (prof. univ. Mihail Cherdivarenco) și Catedra chimie organică și analitică (conf. univ. Eugen Zobov) . Pe parcursul anilor cele 3 catedre au suferit multiple modificări, contopindu-se în una singură, ulterior fiind reorganizată în program de studii – parte componentă a Departamentului Oenologie și Chimie, actualmente disciplina de chimie regăsindu-se în curricula de studii la majoritatea facultăților UTM.

Agenda primei zile a Săptămânii Chimiei la UTM a inclus o incursiune în știința chimiei prezentată de către  prof. univ., dr. hab. Pavel Tatarov și lecțiile publice „Rolul chimiei în industrie și inginerie” și  „Chimia – un mod corect de a privi lumea” ținute de  conf. univ., dr. Iurie Subotin și conf. univ., dr. Alexei Baerle.

Pe parcursul săptămânii pentru oaspeții facultății vor fi organizate lucrări de laborator la Chimia anorganică,  Chimia fizică, coloidală, Chimia apei, cuprinzând  experimente distractive, aplicații ale metodelor instrumentale în analiza vinului și a produselor alimentare și familiarizarea cu aplicațiile chimiei în viața de zi cu zi. Săptămâna Chimiei va culmina cu o conferință științifico-practică în Chimia aplicată, cu participarea elevilor din licee și colegii, studenților și profesorilor de chimie.

(Visited 13 times, 1 visits today)