Departamentul Economie și Management din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice a Moldovei a organizat un Work-shop cu genericul „Impozitarea în Republica Moldova și impactul ei asupra dezvoltării economice”.

Evenimentul a beneficiat de participarea unor invitați speciali: Igor Lazari, șef Direcție impozite directe din cadrul Direcției Generale Metodologie Impozite și Taxe, reprezentanți ai mediului de afaceri, cadre științifico-didactice de la diferite facultăți ale Universității Tehnice a Moldovei.
Participanții la Work-shop au examinat mai multe aspecte vizând tematica abordată: rolul impozitelor prin prisma social-economică; benchmarking-ul nivelului impozitelor din Republica Moldova și alte țări; argumentarea modificărilor legislative privind sistemul de impozitare din Republica Moldova; impactul modificărilor fiscale asupra întreprinderilor micro și mici. Discuțiile s-au încheiat cu un atelier de lucru pe tema „Impactul modificării cotei impozitelor asupra salariului net al angajaților”, care de asemenea a trezit multiple discuții, întrebări, sugestii privind noile direcții de cercetare.
Din partea personalului academic, Departamentul Economie și Management din cadrul FIEB  transmite sincere mulțumiri tuturor participanților, în special Administrației UTM – pentru susținerea inițiativei și organizarea cu succes a acestui eveniment, în cadrul căruia s-au prefigurat mai multe oportunități de conlucrare fructuoasă pe viitor.

(Visited 2 times, 1 visits today)