Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) și Colectivul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

îl felicită din tot sufletul pe inginerul

PAVEL COSOVSCHI,

care la data de 17.05.19 cu succes a susținut teza de doctor în tehnică întitulată

SPORIREA DURABILITĂŢII FORMELOR DE TURNARE PRIN PROCEDEE TEHNOLOGICE ŞI METODE CONSTRUCTIVE

(Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii, Specialitatea Științifică: 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare)

și nu în ultimul rând – pe conducătorul științificSergiu MAZURU, doctor în științe tehnice, conf.univ.,

precum și colectivul Departamentului „Ingineria Fabricației”(DIF) (Șef. DIF, dr. în șt. tehn., conf.univ. Rodion CIUPERCĂ),

în care a activat pretendentul la titlul științific (2008-2013: asistent universitar, lector universitar).

Tuturor le dorim multă Sănătate, că-i mai bună decât  toate, succese  mari în continuare pe Altarul Științei.

La mai MULT și la mai MARE !

 

din partea ȘD IMC și FIMIT:

Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. Petru STOICEV,

Secretar, drd. a. II, Andrei PLATON,

Decan dr., conf.univ. Sergiu DÎNTU.

Felicitarea în culori poate fi descarcata aici

(Visited 5 times, 1 visits today)