În perioada 15-19 mai, Dinu Ţurcanu, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Universitatea Tehnică a Moldovei, la invitaţia UNESCO, participă în calitate de speaker la Conferința internațională „Cartea și lectura în epoca digitală”, care se desfăşoară la Bișkek, Republica Kârgâză.

UTM este unica universitate din Republica Moldova prezentă la conferința de la Bișkek, care abordează o tematică interesantă, aferentă instituţiilor de învăţământ tehnic – cărțile pe suport de hârtie și tehnologiile moderne din punctul de vedere al inginerului. În discursul său, prorectorul UTM Dinu Țurcanu s-a referit la avantajele şi neajunsurile cărţilor tradiţionale versus Ebook, la importanţa bibliotecilor universitare, prezentând date statistice colectate ca urmare a consultării comunităţii academice universitare pe subiectul modernizării serviciilor informaţionale ale bibliotecii UTM.

D-sa a punctat că orice bibliotecă modernă este parte indispensabilă a spaţiului educaţional, iar o bibliotecă universitară ocupă un loc deosebit în acest context, fiind suportul de bază al procesului de instruire şi cercetare. Rolul bibliotecii universitare sporeşte în legătură cu transformările şi modernizările care se realizează la moment în cadrul UTM, dar şi din motivul evoluţiei furtunoase a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice, care au schimbat radical mediul informaţional, oferind noi oportunităţi și totodată generând noi probleme pentru biblioteci. Implementarea şi utilizarea eficientă a tehnologiilor informaţionale moderne în activitatea bibliotecilor necesită soluţionarea unui spectru divers de probleme, începând cu cele conceptuale, tehnologice, organizaţionale şi terminând cu reciclarea personalului şi formarea utilizatorilor. Biblioteca, astăzi, trebuie să aibă o viziune generală asupra surselor de informare, tehnicilor de informare, sistemelor de transfer a informaţiei şi a serviciilor de informare. Astfel, biblioteca universitară trebuie sa ia toate măsurile posibile pentru a facilita accesul la informaţie; a aduna şi difuza informaţie cât mai calitativă şi completă.

Problemele legate de citire sau lectură sunt relevante pentru toate țările lumii. Dezvoltarea culturii constituie o condiție necesară pentru formarea unei noi generații de cetățeni, care să răspundă provocărilor viitorului la un nivel intelectual înalt și să asigure dezvoltarea durabilă a ţării. Actualmente se atestă o diminuare a nevoilor generației tinere în lectură și totodată o amplificare a  problemelor asociate cu concentrarea atenției, claritatea percepției și a gândirii, reducerea abilităților cognitive. Analiza detaliată este tot mai mult substituită cu vizionarea superficială a textelor în mediul electronic, care nu permite să se înțeleagă și să se amintească ce s-a citit, pentru a obține cunoștințe solide.

Urmare a prezentărilor din cadrul evenimentului, s-au punctat câteva obiective ale conferinţei:

  • Creșterea și consolidarea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la importanța și relevanța problemei susținerii și dezvoltării citirii, inclusiv lecturării în rândul copiilor și tinerilor.
  • Identificarea și sprijinul pentru diseminarea ulterioară a celor mai bune idei și cele mai bune practici în promovarea lecturii.
  • Îmbunătățirea eficienței instituțiilor de bază în sprijinul și dezvoltarea lecturii la nivel național și internaţional – instituții de învățământ preșcolar, general, universitar, biblioteci, librării, media etc.

La conferinţă participă circa 150 de reprezentanţi ai instituțiilor de stat, autorităților centrale şi locale, instituțiilor de învățământ (școli, colegii, universități), instituţiilor din domeniul culturii (biblioteci, muzee, teatre, cinematografe), știință, comunicare și informare, precum și ai organizațiilor publice și ai mediului privat din peste 11 ţări.

(Visited 16 times, 1 visits today)