Scoală Doctorală Ingineria Mecanică şi Civilă

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat.

Pretendent: Sergiu MAZURU

Lunii, 17 iunie 2019, ora 14:00 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat (CŞS) DH 242.05-02 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Studenţilor 9. aud. 6-415), va avea loc susţinerea tezei de doctor habilitat în tehnică a dlui conf.univ., dr. Sergiu MAZURU, cu tema: „Procedee tehnologice de generare a profilurilor nestandarde ale angrenajelor precesionale”, la specialitatea 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare.

Consultant științific: academician, prof. univ., dr. hab. Ion BOSTAN

Preşedinte al CŞS: prof. univ., dr. hab. Petru STOICEV

Secretar științific CŞS: dr., conf.univ. Ion BODNARIUC, (tel: +373 22 509950)

Autoreferatul tezei

Teza

(Visited 20 times, 1 visits today)