Anunț de participare – Lucrări de construcții-montaj a Pavilionului de expoziții al IP Universității Tehnice a Moldovei din str. Studenților 9, mun Chișinău

Tipul procedurii: Cererea Ofertelor de Prețuri

MTender ID: