Anunț de participare – Lucrări de construcții-montaj a Pavilionului de expoziții al IP Universității Tehnice a Moldovei din str. Studenților 9, mun Chișinău

Tipul procedurii: Cererea Ofertelor de Prețuri   MTender ID:

 Anunt_de_participare