Recent au fost aprobate rețelele CEEPUS pentru anul academic 2019/2020. Universitatea Tehnică a Moldovei este coordonator local a 12 rețele CEEPUS, având cel mai mare număr de rețelele CEEPUS din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

Succesul este rezultatul eforturilor depuse de cadrele didactice ale UTM, iar în 2019/2020 beneficiari a programului sunt 4 facultăți ale UTM:

  • Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică – o rețea, coordonator local: conf. univ., dr. Ilie NUCA,
  • Facultatea Tehnologia Alimentelor – 2 rețele, coordonator local: conf. univ., dr. Cristina POPOVICI,
  • Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi – 7 rețele, coordonatori locali: prof. univ., dr. hab. Valeriu DULGHERU, conf. univ., dr. Sergiu MAZURU, conf. univ., dr. Nicolae TRIFAN, lect. univ. Dumitru ODAINÂI,
  • Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectonică – 2 rețele, coordonatori locali: conf. univ., dr. Ion POCAZNOI, conf. univ., dr. Victor BEȘLIU.

CEEPUS este un program regional de mobilități academice care se derulează în Europa Centrală şi de Est din 1993. Programul CEEPUS permite atât continuarea bunei cooperări inter-universitare între instituţiile statelor membre, cât şi dezvoltarea acesteia prin aprofundarea dimensiunii de cercetare în zona academică, pentru studenţi şi cadre didactice. La Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III) participă ţări din centrul şi sud–estul Europei.

Mai multe informații despre Programul și rețelele CEEPUS pot fi găsite pe https://ceepus.info

(Visited 4 times, 1 visits today)