1. Cu privire la acordarea sporului de performanță pentru susținerea tezei de doctor în termenii stabiliți
  2. Cu privire la aderarea Universității Tehnice a Moldovei la Asociația Obștească “Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova”
  3. Cu privire la aprobarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice și instructorilordin instituțiile de formare profesională a conducătorilor de autovehiculeși a cadrelor didactice de formare profesională a transportatorilor rutieri
  4. Cu privire la extinderea parteneriatelor UTM de formare continuă cu mediul de afaceri
  5. Cu privire la modificarea Regulamentului UTM de organizare și desfășurare a studiilor doctorale
  6. Despre modificarea metodologiei cu privire la stabilirea sporului pentru performanță personalului din Instituția Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei”

 

(Visited 4 times, 1 visits today)