Se anunţă susţinerea tezei de doctor.

Pretendent: Mariana RUSU

Miercuri, 15 mai 2019, ora 15:00 în cadrul ședinței Consiliului științific specializat D 122.03-34 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chișinău, str. Studenților 9/7, aud.3-208), va fi examinată teza de doctor în informatică a doamnei Mariana RUSU, cu tema: “Analiză şi recunoaştere de forme pentru aplicaţii cu imagini digitale”, la specialitatea 122.03 – “Modelare, metode matematice, produse program”.

Conducătorii ştiinţifici:
dr., conf. univ. Vasile Moraru, UTM, Chişinău
dr., prof. univ. acad., Horia-Nicolai Teodorescu, UT „Gh. Asachi” din Iași

Secretar ştiinţific, dr., conf.univ. ZAPOROJAN Sergiu

Autoreferatul tezei poate fi descărcat mariana_rusu_abstract
Teza de doctor poate fi descărcată  mariana_rusu_thesis

(Visited 38 times, 1 visits today)