UTM la Conferinţa SUDURA-2019, Craiova

În calitatea sa de membru al Asociaţiei de Sudură din România (ASR), UTM a participat la lucrările Conferinţei „SUDURA 2019” organizată de ASR, care s-a desfășurat în perioada 11-12 aprilie 2019 la Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova.

Citește mai mult

Olimpiada Tehnică la fizică, chimie, informatică

Ne dorim și depunem eforturi maxime pentru a stimula interesul elevilor pentru științele tehnico-inginerești, iar un pas important în acest sens îl constituie Olimpiadele Tehnice, organizate în fiecare an de către Universitatea Tehnică a Moldovei.

Citește mai mult

ALLPLAN BIM Basic trezește interesul elevilor pentru UTM

Tineri pasionați de construcțiile digitale, elevi ai Centrului de Excelență în Construcții din Chișinău, au beneficiat în premieră de posibilitatea de a audia un curs de bază Allplan, ținut de către instructori ai companiei ALLBIM NET din România, acțiunea înscriindu-se în proiectul „Student pentru o zi la UTM”.  

Citește mai mult

Pavel Cosovschi – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor.

Pretendent: Pavel Cosovschi

Vineri, 17 mai 2019, ora 14:00 în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 242.05-08 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Studenţilor 9. aud. 6-415), va fi examinată teza de doctor în tehnică a dlui Pavel COSOVSCHI, cu tema: „Sporirea durabilităţii formelor de turnare prin procedee tehnologice şi metode constructive”, la specialitatea 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare

Conducător științific: dr. , conf. univ. MAZURU Sergiu

Secretar științific: dr., conf.univ., BODNARIUC Ion, (tel: +373 22 509950)

Autoreferatul tezei poate fi descărcat aici.

Teza de doctor poate fi descărcată aici.

Burse ERASMUS pentru profesorii FTP la Politehnica din București

Conferențiar universitar, doctor Viorica Cazac și lector univeristar Lucia Adascalița, cadre didactice de la programul Design și Tehnologii Poligrafice din cadrul Facultății Textile și Poligrafie au beneficiat de două burse Erasmus+ în cadrul Univeristății Politehnica din București, România, Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Вepartamentul Mașini și Sisteme de Producție. Citește mai mult

15 aprilie – Ziua Internaţională a Culturii

În miez de aprilie, pe data de 15, toate țările din întreaga lume aniversează Ziua Mondială a Culturii. 

Citește mai mult

Rezultatele proiectului interdisciplinar PBLMD

În data 13 aprilie 6 echipe de studenți au prezentat rezultatele cercetării în cadrul proiectului inter-disciplinar și inter-universitar realizat pe parcursul a 1,5 luni în cadrul proiectului Erasmus+ PBLMD

Citește mai mult

Studenții de la Drept-FCGC în dialog cu Gh. Cavcaliuc, șef-adjunct IGP

Pentru că la UTM pregătim și specialiști în domeniul Dreptului, programul respectiv studiindu-se în cadrul FCGC – Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, partenerul ELSA Republic of Moldova, în colaborare cu Inspectoratul General de Poliție, a organizat o nouă ediție a L@W at work /Police/ cu genericul „Cariera de polițist – între perspective și provocări”.
Citește mai mult

În Parcul muzeu al tehnicii în aer liber vom avea și o casă demonstrativă

Partenerii din sectorul Eficiență Energetică au răspuns la apelul administrației UTM, în particular al prorectorului responsabil de parteneriate instituționale, Dinu Țurcanu, și au dat start, pe 12 aprilie, lucrărilor de construcție în Parcul dendrologic – muzeu al tehnicii în aer liber al Universității Tehnice a Moldovei a unui valoros obiect pentru procesul de studii, dar și de cercetare – „Casă demonstrativă”, cu tangențe în domeniul PassiveHouse, EnergyEfficiency, GreenBuilding.

Citește mai mult

Consolidarea internaționalizării la UTM

În perioada 8-10 aprilie 2019, Victor Kordas, coordonatorul din partea Institutului Regal Suedez (KTH) a proiectului INTERTOOL “Modernizing internationalization tools, practices and staff competences to support student‐centered learning in Eastern Partnership universities”, finanțat de către Institutul Suedez a avut mai multe ședințe cu reprezentanții universităților moldovenești. 

Citește mai mult