Prof. Radu MUNTEANU de la UT Cluj-Napoca, în mobilitate Erasmus la UTM

Prof., dr. ing.hab. Radu Munteanu de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a efectuat, în perioada 15-19 aprilie 2019, un stagiu de mobilitate ERASMUS+ la UTM.

Citește mai mult

Prof. Gina Florica Stoica de la UPB, în misiune didactică la Filiera francofonă a FTA

Prof.  Gina Florica Stoica de la Departamentul Organe de Mașini și Tribologie, Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică, Universitatea Politehnica București, s-a aflat, în perioada 15-19 aprilie 2019, într-o misiune didactică la Filiera Francofonă „Technologies Alimentaires”, Facultatea Tehnologia Alimentelor, UTM.

Citește mai mult

Promovarea gastronomiei autohtone prin prisma tehnicii fine dining

Pe 23 aprilie 2019, în intervalul orelor 8.00-14.00, Departamentul Alimentație și Nutriție din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor organizează Seminarul științifico-practic „PROMOVAREA GASTRONOMIEI AUTOHTONE PRIN PRISMA TEHNICII FINE DINING”. Evenimentul va fi găzduit de Centrul de Instruire și Formare Continuă în Alimentația Publică (str. Studenților 9/9, lab. 5-222), punctul culminant se va desfășura la ora 13.00, 5-208.

Citește mai mult

Felicitări Dlui Sergiu Tronciu cu ocazia susținerii tezei de doctor în arhitectură

Colectivul Facultății Urbanism și Arhitectură și Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

felicită călduros lectorul universitar

TRONCIU SERGIU,

care EXCELENT a susținut teza de doctor în arhitectură la data de 19.04.2019, cu titlul

„Constituirea arhitecturii orașului fluvial Tiraspol”

(Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii, Specialitatea Științifică: 212.01 – Arhitectura clădirilor și edificiilor)

și nu în ultimul rând, conducătorul științific

NESTEROV Tamara, doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator, Institutul Patrimoniului Cultural
precum și colectivul Departamentului ,,Arhitectura” (șef., dr. în arhitectură, conf.univ. CARPOV Aurelia),
în care activează pretendentul la titlul științific.

Tuturor le dorim multă sănătate, că-i mai bună decât toate, succese mari în continuare pe altarul științei.

La mai MULT și la mai MARE !

 

din partea FUA și ȘD IMC:

Decan dr., conf.univ. Sergiu Bejan,

Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. Petru Stoicev,

Secretar, drd. a. II, Andrei Platon.

Descarcă felicitarea în culori

Premii APIP la Expoziţia „Creaţia deschide Universul”

În calitate de absolvent al UTM, Marin Ciobanu s-a declarat mândru să reprezinte Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare (APIP) la Expoziţia lucrărilor studenţeşti „Creaţia deschide Universul-2019”.

Citește mai mult

Importanța Expoziției „Creația deschide Universul” în viziunea oficialilor

Expoziția „Creația deschide Universul”  a fost onorată, și în acest an, de prezența unui număr impresionant de persoane oficiale, care au subliniat importanța acestui eveniment ce îmbină în mod fericit tehnologia, inovația și creația – atuurile, semnificația și privilegiul inginerului modern.

Citește mai mult

Inaugurarea Expoziției „Creația deschide Universul”, ediția a IX-a

UTM și-a deschis azi larg ușile pentru a găzdui cea mai mare expoziţie anuală a lucrărilor studenților, masteranzilor, doctoranzilor și profesorilor – „CREAŢIA DESCHIDE UNIVERSUL”, ajunsă la a IX-a ediție. Etalând sute de exponate în diverse domenii tehnico-inginerești și ale industriilor creative, expoziția este dislocată în centrele de excelență și blocurile de studii din campusul universitar Râșcani.

Citește mai mult

Marketingul sec. XXI – între teorie și practică

Pe 18 aprilie, la Facultatea Inginerie Economică și Business s-a desfăşurat masa-rotundă cu genericul „Marketingul secolului XXI – între teorie și practică”, organizată de către Departamentul Teorie Economică și Marketing.
Citește mai mult

Seminarul științific interdepartamental aprobă teza de doctor a drd. Vasile POSTICA

În data de 17 aprilie 2019, în cadrul seminarului științific interdepartamental „Nanotehnologii, materiale noi multifuncționale și dispozitive electronice”, a avut loc prezentarea tezei de doctor în tehnică a doctorandului Vasile POSTICA cu tema „PROPRIETĂȚILE SENZORIALE ALE STRUCTURILOR HIBRIDE ÎN BAZĂ DE OXIZI METALICI ȘI A REȚELELOR LOR” (Școala doctorală Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică (SCEEn). Specialitatea 233.01 Nano-microelectronică și optoelectronică. Conducător științific: dr. hab., prof. univ. Oleg LUPAN).

Citește mai mult

Evaluarea, ca examen al activității de zi cu zi

În ajunul Zilei Evaluatorului din Republica Moldova, pe 17 aprilie 2019, studenții de la specialitatea „Evaluarea și dezvoltarea imobilului”, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, au avut prilejul unei întâlniri cu Adrian Vașcu, evaluator român, fost președinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în perioadele 2008-2009 și 2014-2015, actualmente președinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România.

Citește mai mult