Domeniul ingineriei – prioritar pe agenda Consiliului Public al „MISiS”

În data de 25 aprilie, la Moscova, în cadrul Universităţii Naționale de Știință și Tehnologie – „MISiS”, prima universitate din Rusia care a primit statutul de Universitate Națională de Știință și Tehnologie şi care include circa 9 institute și 6 filiale, dintre care 2 în străinătate, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului Public, organizată cu participarea Asociaţiei Universităţilor Tehnice din ţările CSI, abordând un subiect important în epoca tehnologiilor: „Procesul de instruire în Inginerie. Noi domenii de cooperare a instituţiilor de învăţământ, aferente statelor membre CSI”.

Evenimentul a debutat cu un mesaj de salut rostit de prof. univ., dr. Alevtina Chernikova, rector NUST „MISiS”, președinte al Consiliului Public al statelor membre CSI pe lângă NUST „MISiS”, care a menţionat că în prezent prin inginer se înţelege un profesionist calificat în baza şcolii superioare tehnice pentru a putea presta activităţi tehnice, creative, de concepţie şi de administrare, iar astăzi calificarea inginerească este baza creaţiei tehnice. De asemenea, prof. Chernikova a prezentat structura Universității, proiectele implementate în domeniile Inginerești, procesul de certificare al FabLab, activitățile pe care le realizează universitatea în domeniul cercetării.

Comunicarea „Procesul de instruire în Inginerie. Noi domenii de cooperare a instituţiilor de învăţământ, aferente statelor membre CSI”, a fost prezentată de prorectorul  NUST „MISiS”. Dlui s-a referit la faptul că în condițiile actuale de schimbări rapide în toate domeniile, universitățile trebuie să ofere studii de calitate, adaptate la prezent, pentru a le oferi tinerilor posibilitatea de a se încadra mai ușor pe piața muncii. Este important să ne ajustăm oferta educaţională şi programele de studiu la cerinţele studenţilor şi ale pieţei muncii. În scopul alinierii la cerinţele angajatorilor din domeniul IT, de asemenea, e necesar periodic să modernizăm curriculele de studii pe discipline, acestea fiind examinate şi avizate de către companii din domeniul de profil.

În procesul de instruire şi recalificare a personalului ingineresc se propune a utiliza bunele practici prin colaborarea mai eficientă dintre NUST MISiS şi statele membre ale CSI, acest subiect fiind punctat de prorectorul pentru parteneriate, Vyacheslav Khvan.

Deoarece Universitatea Tehnică a Moldovei este unica instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova prezentă la acest forum, reprezentată de Dinu Ţurcanu, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, i-a fost oferită posibilitatea de a prezenta dezvoltarea ingineriei şi bunele practice ale ţării noastre. Dl Ţurcanu a menţionat că prioritățile sistemului de educație contemporană sunt de neimaginat fără formarea competențelor inginerești și digitale. Chiar dacă suntem o țară mică, trebuie să ținem cadența, să dezvoltăm știința și să fim foarte creativi și inventivi, UTM fiind un frumos exemplu în acest sens. Aici găsim un teren propice pentru dezvoltarea educației STEM, care prevede o legătură strânsă între știință, tehnologie, inginerie și matematică, contribuind la crearea, dezvoltarea și promovarea unui ecosistem educațional capabil să ofere tinerilor o educație completă, echilibrată și de calitate, în conformitate cu prioritățile educației stabilite în Strategia Naţională, dar și în politicile implementate de Guvernul Republicii Moldova, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării – între care introducerea disciplinei Educația Digitală în școli, care are drept scop „propulsarea Moldovei la un nou nivel de dezvoltare umană”, iar reforma curriculară care se realizează momentan acordă o atenție deosebită educației digitale şi roboticii.

Prorectorul UTM a reconfirmat faptul că o societate modernă are nevoie de inovație, de atitudine dedicată și privilegiată față de cei care creează viitorul, iar viitorul arată luminos atunci când cei care creează dispun de condiții preferențiale și pot crea produse originale și performante aici, în Republica Moldova. În acest sens a fost menţionat aportul donatorilor externi (Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernului Suediei), dar şi al Asociaţiei Naționale a Companiilor din domeniul TIC (ATIC) în crearea Centrului de Excelenţă şi Instruite TIC Tekwill – o platformă concepută să creeze o atmosferă inedită pentru pasionații de creație și inovație, dar şi Fab Lab Chișinău, unul dintre cele mai mari ateliere de prototipare și producție la scară mică din Europa de Est. De asemenea, a fost punctat aportul Ministerului Economiei şi Infrastructurii, prin promovarea legislației favorizante pentru creativitatea digitală, în mod special, Legea cu privire la parcurile IT, care include  și componenta de creativitate digitală, dar și cea de cercetare-dezvoltare în general.

În concluzie, dl Ţurcanu a subliniat că inginerii rezolvă în folosul societăţii ceea ce oamenii de ştiinţă, întâmplător sau nu, reuşesc să descopere. Inginerii sunt în primul rând creatori, prin gândire profundă şi logică, prin inventivitate şi responsabilitate. Inginerii sunt creatorii bunurilor materiale care au adus fiecărui cetăţean de pe glob mai mult confort decât îşi putea permite un rege cu peste un secol în urmă. Din analizarea evoluţiei bunăstării globale se constată că principala forţă motrice a progresului în societatea modernă o reprezintă progresul ingineriei. Un lucru este cert: fără ingineri societatea nu s-ar fi schimbat radical, chiar dacă în domeniul ştiinţelor fundamentale ar fi fost puse în evidenţă fenomene şi procese dintre cele mai interesante.

Prezenţi la eveniment, numeroşi rectori şi prorectori ai universităţilor tehnice din statele mebre CSI, s-au arătat surprinşi de diversitatea activităților UTM şi prezentarea detaliată a dlui prorector, Dinu Ţurcanu, exprimând speranța intensificării colaborării dinte UTM și Consiliului Public al statelor membre CSI pe lângă NUST „MISiS”.

(Visited 19 times, 1 visits today)