FET și MoldATSA: cooperare prin dialog și deschidere

Studenții Facultății Electronică și Telecomunicații au avut astăzi fericitul prilej de a dialoga la direct cu reprezentanții Întreprinderii de Stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian „MoldATSA”.

Administratorul interimar al ÎS „MoldATSA” , Veaceslav Frunze, alături de coechipierii săi din cadrul Direcției Tehnice, au ales să stabilească o punte de dialog și cooperare cu discipolii acestei facultăți, dat fiind că programele pe care ei le studiază în cadrul facultății au tangențe comune cu specificul activității companiei. În acest context, specialiștii companiei și-au propus să-i familiarizeze pe studenți cu diversele aspecte practice în domeniile comunicaţie, navigaţie și supraveghere, exploatarea şi întreţinerea tehnică a sistemelor şi mijloacelor de telecomunicaţii aeronautice destinate pentru asigurarea continuităţii, exactităţii şi integrităţii serviciilor prestate de către „MoldATSA”, întrevederea incluzând și o sesiune de întrebări și răspunsuri din domeniul comunicaţie, navigaţie, supraveghere.

Această inițiere în specificul activității companiei este extrem de valoroasă în contextul în care studenții FET vor alege să urmeze stagii de practică la „MoldATSA” – posibilitate de care ei pot beneficia  începând cu anul II de studii, în cadrul subdiviziunilor Direcției Tehnice a companiei, cu posibilitatea încheierii ulterioare și a raporturilor de muncă cu această prestigioasă companie.

Deschiderea, dar și interesul reciproc dintre UTM și „MoldATSA” în susținerea unei bune pregătiri a studenților FET în domeniul respectiv a fost stipulată și confirmată anterior de către părți printr-un acord de cooperare, semnat la începutul lunii martie, anul curent. Interes susținut plenar din partea UTM și prin prezența la întrunirea dată a rectorului, prof. univ., dr . hab. Viorel Bostan, a  prorectorului pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare Dinu Țurcanu, decanului Facultății Electronică și Telecomunicații, conf. univ., dr. Pavel Nistiriuc, prodecanului FET pe educație, lect. univ. Serafima Sorochin, dar și a șefului Departamentului Telecomunicații din cadrul FET, conf. univ., dr. Nicolae Bejan.

Î.S. MoldATSA are ca obiectiv crearea unui mediu sigur de operare pentru traficul aerian în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul dezvoltării dinamice a industriei aviației civile și schimbărilor permanente înregistrate în transportul internațional, în acest scop furnizând diverse servicii de navigaţie aeriană (ANS): de trafic aerian (ATS), comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic (CNS), meteorologice aeronautice (MET) și servicii privind managementul informației aeronautice (SMIA).

(Visited 7 times, 1 visits today)