Felicitări Dlui Sergiu Tronciu cu ocazia susținerii tezei de doctor în arhitectură

Colectivul Facultății Urbanism și Arhitectură și Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

felicită călduros lectorul universitar

TRONCIU SERGIU,

care EXCELENT a susținut teza de doctor în arhitectură la data de 19.04.2019, cu titlul

„Constituirea arhitecturii orașului fluvial Tiraspol”

(Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii, Specialitatea Științifică: 212.01 – Arhitectura clădirilor și edificiilor)

și nu în ultimul rând, conducătorul științific

NESTEROV Tamara, doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator, Institutul Patrimoniului Cultural
precum și colectivul Departamentului ,,Arhitectura” (șef., dr. în arhitectură, conf.univ. CARPOV Aurelia),
în care activează pretendentul la titlul științific.

Tuturor le dorim multă sănătate, că-i mai bună decât toate, succese mari în continuare pe altarul științei.

La mai MULT și la mai MARE !

 

din partea FUA și ȘD IMC:

Decan dr., conf.univ. Sergiu Bejan,

Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. Petru Stoicev,

Secretar, drd. a. II, Andrei Platon.

Descarcă felicitarea în culori

(Visited 192 times, 1 visits today)