Ceasul binar – un exponat inedit al Expoziției „Creația deschide Universul”

În holul blocului Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a fost instalat un ceas mai puțin obișnuit – acesta afișează orele și minutele în codul binar. Proiectul a fost prezentat la Expoziția „Creația deschide Universul – 2019”, iar autorii lucrării au fost premiați.

Deoarece necesită ceva timp și anumite calcule matematice pentru a determina ora, modelele binare sunt denumite și ceasuri ale inginerilor sau ale pasionaților circuitelor electrice. Ceasul binar de la FCIM a fost proiectat de o echipă de studenți ai Departamentului Informatică și Ingineria Sistemelor, programul de studii „Calculatoare și rețele” – Victor  Lașco, Andrei Miron, Dan-Cristian Surdu și Mihai-Dragoș Stroia, sub îndrumarea conf. univ., dr. Viorica Sudacevschi, șef DIIS.

Sistemul binar este un limbaj de comunicare folosit în special de dispozitivele digitale și, de altfel, una dintre cele mai simple metode de a codifica o informație pe baza a două stări. Astfel, informația, constituită dintr-o literă sau o cifră, poate fi reprodusă doar printr-o succesiune de 0 și 1. O cifra zecimală este exprimată printr-un șir de 4 cifre binare, în care fiecărei cifre i se asociază o anumita pondere. Astfel, ponderile cifrelor, începând cu cea mai semnificativă vor fi 8, 4, 2 și 1. Pentru a transforma codul binar în cifră zecimală se adună ponderile cifrelor egale cu unu din șirul binar.

La fel funcționează și ceasul binar de la FCIM. Acesta reprezintă o boxă cu dimensiunea de 80 x 40 cm, împărțită în patru coloane a câte patru celule. Două coloane folosesc pentru afișarea orei, iar celelalte două – pentru afișarea minutelor. Boxa a fost confecționată în laboratorul companiei Led Market SRL. Codificarea orelor și minutelor se realizează prin aprinderea sau stingerea unor grupuri de led-uri RGB. Citirea ceasului este acum doar o chestiune de conversie a numerelor binare într-un număr zecimal. În timpul orelor led-urile luminează în culoarea albastră, la pauză culoarea se schimbă în verde.

Realizarea proiectului a demarat odată cu studierea mai multor modele existente ale ceasurilor binare. A urmat elaborarea schemei în mediul IDE Proteus 8, în baza microcontrolerului Atmega32, cu conectarea periferiei respective. Codul program a fost elaborat în mediul IDE microC for AVR 7. Testarea funcțională a fost realizată în mediul IDE Proteus. Realizarea schemei electrice de principiu a fost efectuată în mediului de proiectare Altium. Aceasta a servit drept sursă pentru elaborarea modelului electronic al plachetei cu cablaj imprimat, placheta fiind  realizată, de asemenea, la UTM,  în laboratorul Centrului Național de Tehnologii Spațiale.

Ceasul binar este conectat la rețeaua locală UTM, ceea ce asigură sincronizarea orei curente printr-o conexiune la un server de ceas global. Administrarea ceasului este efectuată la distanță, în baza tehnologiilor de rețea.

 

 

(Visited 117 times, 1 visits today)