Anunț de participare – Set de module satelitare compatibile pentru elaborarea și testarea seriei de nano-sateliți TUMnanoSAT

Tipul procedurii: Licitație Deschisă

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1555588802692