În lunile martie și aprilie la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru s-au derulat mai multe evenimente în domeniul internaționalizării.

Pe 6 martie a avut loc întâlnirea  cu Luisa DE MARCO, coordonatorul în Republica Moldova a proiectului Twinning „Support to promote cultural heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection”, după care în perioada 25-29 martie conf. univ., dr. ing. Ernest Olinic, de la Universitatea Tehnică de Construcții București, a efectuat un stagiu didactic, participând și la conferința internațională a masteranzior și doctoranzilor. Iar în aprilie, decanul FCGC, conf. univ., dr. ing. Livia Nistor-Lopatenco, a participat la ședința comitetului de organizare a Conferinței internaționale tehnico-științifice „Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives”.

Studenții de la programele de studii de licență „Construcții industriale și civile” (CIC) și „Inginerie și management în construcții”(IMC) au asistat la cursul de Geotehnică și fundații, asigurat de către conf. univ., dr. ing. Ernest Olinic, director Departament Geotehnică și fundații, Universitatea Tehnică de Construcții București, România, beneficiar al bursei de mobilitate de predare Erasmus+ oferită în baza acordului bilateral ERASMUS+ KA1 încheiat între Universitatea Tehnică de Construcții București și UTM.

Ernest Olinic a avut parte de o lecție interactivă, studenții manifestând interes față de subiectele domeniului Geotehnică și fundații de către Domnia sa. Pe perioada șederii, 25-29 martie 2019, prof. Olinic a participat și la Conferința studenților, masteranzilor și doctoranzilor, a avut întrevederi cu rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan.  În cadrul întâlnirilor cu decanul FCGC, conf. univ., dr. ing. Livia Nistor-Lopatenco, cu șeful Departamentului Inginerie Civilă și Geodezie, conf. univ., dr. Anatolie Taranenco, cu șeful programului de studii de licență „Construcții industriale și civile” (CIC), lector universitar, dr. Ion Crețu, directorul Centrului Geotehnică și fundații al UTM, lector universitar, dr. Oleg Ceban, s-au făcut schimb de experiență și bune practici. Dl Olinic a venit cu recomandări în vederea deschiderii și asigurării funcționării Centrului de Geotehnică și fundații al UTM.

Ernest Olinic a făcut o donație de materiale didactice proprii bibliotecii FCGC, iar împreună cu dr. Tatiana OLINIC au inițiat discuții privind semnarea unui acord bilateral ERASMUS + KA1 între Universitatea Tehnică a Moldovei  și Universitatea de științe agronomice și medicină veterinară din București.

(Visited 35 times, 1 visits today)