Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat: Dorogan Andrei

Conducător / consultant ştiinţific: Prof. univ., Dr. hab., Sîrbu Nicolae

Consiliul ştiinţific specializat: D 134.01-01

Tema tezei: „Fenomene optice și fotoelectrice în materiale anizotrope”

Specialitatea: 134.01 – Fizica și tehnologia materialelor

Data: 26 Aprilie 2019

Ora: 15:00

Local: Institutul de Fizică Aplicată,str. Academiei 5, Chișinău

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Ştiinţifică Centrală “A. Lupan”, str. Academiei 5a, MD-2028, or. Chişinău, Republica Moldova și pe adresa online http://www.cnaa.md/thesis/54710/

(Visited 22 times, 1 visits today)