În calitatea sa de membru al Asociaţiei de Sudură din România (ASR), UTM a participat la lucrările Conferinţei „SUDURA 2019” organizată de ASR, care s-a desfășurat în perioada 11-12 aprilie 2019 la Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova.

Conferinţa a cuprins o tematică vastă de prezentări în domeniul sudării, noi procedee de sudare şi aplicaţii, sudabilitatea materialelor avansate, fabricaţia digitală, robotizarea proceselor de sudare, necesitatea armonizării specializărilor în domeniul sudării din învăţământul superior conform cerinţelor industriale şi reglamentărilor europene şi internaţionale.

Delegaţia UTM a examinat posibilitatea extinderii colaborării UTM în domeniul sudării cu prof., dr. ing. Dorin Dehelean, director executiv ASR, preşedinte Sucursala ASR Craiova; prof. Ionel Dănuţ Savu; prof., dr. ing. R. Iovănaş, Universitatea „Transilvania”, Braşov; prof., dr. ing. R. Băncilă, Universitatea Politehnica, Timişoara; dr. ing. N. Joni Robcon, SRL Timoşoara, alţi reprezentanţi ai universităţilor şi întreprinderilor din România prezenți la Conferinţă.

Prezentările delegaţiei UTM au fost audiate cu un vădit interes. Conf. univ., dr. Valentin Amariei, șef Direcţie Formare Continuă, a făcut o sinteză a colaborării UTM – ASR: suport, parteneriat, cooperare. Conf. univ., dr. Rodion Ciupercă, șef Departament Ingineria Fabricaţiei a elucidat „Evaluarea competenţelor profesionale ale sudorilor”, iar Dumitru Caimacan, doctorand al Şcolii Doctorale FIMIT, s-a referit la „Influenţa regimurilor termice la sudare”.

Programul Conferinţei a cuprins o secţiune specială dedicată creativităţii studenţilor – „Atelierul STUDENT”, secţiunea tehnico-comercială organizată pentru furnizorii de echipamente, servicii şi consumabile în domeniul sudării.

Delegaţia UTM a participat și la Adunarea Generală Extraordinară ASR, la care a fost unanim aprobată decizia privind susţinerea propunerii UTM şi a reprezentanţilor întreprinderilor din R. Moldova privind crearea sucursalei ASR la Chişinău, cu sediul la UTM.

Concomitent, delegaţia UTM a luat cunoştinţă de experienţa Universităţii din Craiova, în special a Facultăţii de Mecanică, în organizarea procesului de instruire, activităţile de cercetare, mobilitate academică a studenţilor şi cadrelor didactice, formare coninuă, cooperare cu agenţii economici.

În cadrul întrevederii cu vicerectorul pentru cercetare şi relaţii internaţionale al Universităţii din Craiova, prof., dr. Radu Constantinescu, dar și la întâlnirile cu prodecanii Facultății de Mecanică – conf. univ., dr. Nicolae Crăcinoiu şi conf. univ., dr. Cristian Copiluşi, cu directoarea Şcolii Doctorale – prof. Tarniţa Daniela, cu prof., dr. Ionel Dănuţ Savu au fost examinate posibilităţile de extindere a relaţiilor de colaborare interuniversitară în domeniile instruirii, participării în proiecte comune de cercetare, doctorat prin co-tutelă, mobilitate academică a studenţilor şi cadrelor didactice, inclusiv în cadrul Programului Erasmus+.

(Visited 28 times, 1 visits today)