Universitatea Tehnică a Moldovei și Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți au semnat, ieri, un acord de colaborare.

Parteneriatul cu această instituție de învățământ vocațional-tehnic din nordul țării, unica în Republica Moldova  specializată în pregătirea specialiștilor în domeniul transportului feroviar, constituie un bun prilej pentru UTM de a se aștepta la contingente de candidați la admitere cu o pregătire temeinică în specialitățile Transport feroviar, Transport auto, dar și Informatica. Cu atât mai mult cu cât Colegiul colaborează activ și pe plan internațional cu instituții de învățământ mediu de specialitate, dar și universitar în domeniu (din Ucraina, Belarus, Georgia, Lituania, Slovacia, Polonia,România), iar schimbul eficient de informație și experiență are un vector permanent și concret – formarea temeinică în domeniu a contingentului de discipoli.

Acum, și Universitatea Tehnică a Moldovei va contribui cu tot potențialul său curricular și extracurricular la formarea în continuare a absolvenților Colegiului, mulțumindu-i directorului Alexandru Beleacov pentru receptivitate și deschidere.

(Visited 41 times, 1 visits today)