Echipa Centrului Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră (CEGHID) al UTM a fost întâmpinată cu entuziasm și în capitala de nord a țării, întâlnirea cu liceenii desfășurându-se în incintele liceelor teoretice „Mihai Eminescu” și „Nicolae Gogol” din Bălți.

Reprezentanții CEGHID: Radu Melnic – șef centru, Natalia Șestenco – șef-adjunct, însoțiți de profesorii Raisa Druță – conf. univ., dr. în Departamentul Chimie, prodecan al Facultății Tehnologia Alimentelor, și Roman Griţco – lector superior în Departamentul Telecomunicații din cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații, le-au prezentat liceenilor oferta de studii a UTM, răspunzând la întrebările acestora: Ce programe de studii oferă cele 9 facultăți ale UTM? Ce relații mențin acestea cu instituțiile de peste hotare și, prin urmare, ce perspective pentru mobilități academice există? Ce șanse au candidații să mizeze pe o bursă de studii? Unde își fac studenții UTM stagiile de practică? Și, principalul, care sunt perspectivele de angajare conform specialității după absolvirea facultății?

Dialogul a fost „acompaniat” de roboțeii, pe care studenții Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică i-au învățat să vorbească, să facă acrobații și chiar să danseze, precum și de mașinile ghidate de la distanță să parcurgă traiectoriile stabilite din timp.

Studenții Iulian Lungu, Neonil Roşca (Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică), Ecaterina Diuvenji (Facultatea Urbanism și Arhitectură), Mihaela Botnari (Facultatea Textile și Poligrafie), Ana Arvinte (Facultatea Tehnologia Alimentelor) le-au dezvăluit liceenilor crâmpeie din viața de student la UTM, impresionându-i cu detalii despre viața la cămin, curiozități din mobilitățile academice sau activitățile extracurriculare, trezind astfel interesul tinerilor din capitala de nord a țării față de studiile la UTM.

„Veniți cu încredere la UTM – unica instituție de profil tehnic-ingineresc din RM! Inginerii creează Viitorul!” – a fost mesajul studenților de azi către studenții de mâine ai UTM.

Echipa CEGHID exprimă mulțumiri pentru suportul acordat în organizarea acestei întâlniri cu liceenii de la Bălți – dnei Tatiana Dubițkaia, șef Direcție, și Alexandru Roșca, șef secție, Direcția Învățământ, Tineret și Sport, mun. Bălți; directorilor liceelor-gazdă și dascălilor care au format acești tineri, altoindu-le spiritul curiozității și setea de cunoaștere.

(Visited 16 times, 1 visits today)