Se anunţă susţinerea tezei de doctor.

Pretendent: Pavel Cosovschi

Vineri, 17 mai 2019, ora 14:00 în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 242.05-08 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Studenţilor 9. aud. 6-415), va fi examinată teza de doctor în tehnică a dlui Pavel COSOVSCHI, cu tema: „Sporirea durabilităţii formelor de turnare prin procedee tehnologice şi metode constructive”, la specialitatea 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare

Conducător științific: dr. , conf. univ. MAZURU Sergiu

Secretar științific: dr., conf.univ., BODNARIUC Ion, (tel: +373 22 509950)

Autoreferatul tezei poate fi descărcat aici.

Teza de doctor poate fi descărcată aici.

(Visited 19 times, 1 visits today)