Burse ERASMUS pentru profesorii FTP la Politehnica din București

Conferențiar universitar, doctor Viorica Cazac și lector univeristar Lucia Adascalița, cadre didactice de la programul Design și Tehnologii Poligrafice din cadrul Facultății Textile și Poligrafie au beneficiat de două burse Erasmus+ în cadrul Univeristății Politehnica din București, România, Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Вepartamentul Mașini și Sisteme de Producție.

Conform programului de activitate ambele cadre didactice au sustinut prelegeri pentru masteranzii programului Tehnologii și Sisteme Poligrafice și Design Industrial. Activitatea didactică a fost desfășurată atât în cadrul facultății cât și în cadrul companiei specializate în tipar serigrafic Electronic Design and Consulting Group SRL, datorită relațiilor de colaborare stabilite anterior cu compania de către conf. univ., dr. Cazac Viorica cu directorul EDCG, Cristina Ungureanu.

Cadrele didactice bursiere au participat în discuții cu membrii departamentului, au împartășit experiența didactică, metodică și științiifcă. Tot parcursul mobilității Erasmus+ a fost tutelat de către conf. univ., dr. Emilia Balan, pentru care bursierele exprimă cele mai alese mulțumiri. În vederea extinderii parteneriatelor didactico-metodico-științifice au fost realizate întrevederi cu colegii de la departamentul Mașini și Sisteme de Producție, Grafică Inginerească și Design Industrial. S-au realizat schimb de opnii, s-au stabilit domeniile și direcțiile de interes comun în cadrul parteneriatelor inițiate.

De o deosebită experiență s-au beneficiat bursierele în vizita unor companii tipografice. Aceste momente frumoase fiind oferite de către ing. Crsitian Mihalcea-Udrea, oportunitate pentru care bursierele au exprimat mulțumiri deosebite pentru toată deshiderea și sprijinul acordat în vedrea consolidării parteneriatului cu mediul economic din România.

Parte din program a constituit vizitarea Bibliotecii Naționale a Romăniei, ăn cadrul cărui bursierele au vizitat expozițiile: Pe drumul Marii Uniri, Valori Europene, organizate de Salonul Internațional de Caricatură. Memorabilitatea mobilității a fost fundamentată de vizitarea Palatului Regal ce găzduiește Galeria Națională de Artă a României. Vizitarea obiectivelor culturale a continuat cu Muzeul Satului Român, admirând frumusețea rurală a României prin gospodăriile tărănești, schituri, preluate din diverse zone ale României și expuse spre admirația publicului.

Stagiul și suportul oferit în vederea desfășurării mobilității Erasmus+, reprezentă o foarte bună oportunitate pentru schimbul de experiență cu colegii din alte instituții similare, pentru preluarea experiențelor eficiente, pentru consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor academice și economice, pentru fomarea și îmbunătățirea continuă.

 

(Visited 75 times, 1 visits today)