Spiritul de inginer și a tot ceea ce ține de inginerie pare să impregneze întreaga țară. Și nu exagerăm deloc prin această afirmație. Multiplele acorduri de parteneriat încheiate recent cu Direcțiile de învățământ din diverse orașe și raioane ale republicii stipulează clar o sarcină primordială: eficientizarea orientării profesionale a absolvenţilor de liceu în programele de studii din cadrul UTM.

Un asemenea acord avem încheiat și cu Direcţia Învăţământ Hânceşti, semnat pe 28 decembrie 2018. Iar setea elevilor-absolvenți de a cunoaște cât mai mult despre specialitățile pe care le pot îmbrățișa în cadrul studiilor la Universitatea Tehnică a Moldovei ne arată că orientarea profesională primează ca scop și pentru autoritățile locale. Ne-am convins de acest fapt și în cadrul deplasării de ieri la Hâncești a echipei Centrului Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră (CEGHID) al UTM, reprezentat de Radu Melnic – șef centru, Natalia Șestenco – șef-adjunct, însoțiți de profesorii Raisa Druță – conf. univ., dr. în Departamentul Chimie, prodecan al Facultății Tehnologia Alimentelor, și Roman Griţco – lector superior în Departamentul Telecomunicații din cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații, și studenții Valeria Ungureanu, Stanislav Sanduţa, Iulian Lungu, Neonil Roşca (Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Ecaterina Diuvenji (Facultatea Urbanism și Arhitectură), Ana Arvinte (Facultatea Tehnologia Alimentelor).

Am găsit sala de festivități a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Hâncești arhiplină, cu o prezență masivă a elevilor absolvenți din toate cele trei licee din oraș. Ne-a surprins și activismul, interesul, curiozitatea acestor tineri. Fiecare cu lista sa de întrebări, cu frământările și preocupările sale… Împreună, am trecut în revistă oportunitățile și facilitățile fiecărei din cele 9 facultăți ale UTM. Și un șir întreg de programe de studii. Nu au fost trecute cu vederea nici activitățile extracurriculare. Am fost surprinși să descoperim că elevii cunosc deja oportunitățile pe care le oferă UTM, dorind doar anumite concretizări la subiect. Am putea spune că au venit  cu „tema de acasă” pregătită, dovedind că știu ce vor, spre ce tind și unde și-ar dori să ajungă.

Am avut dialogul și interacțiunea pe care ni le-am dorit. Și interlocutorii la care am sperat și pe care vrem cu tot dinadinsul să-i vedem mâine-poimâine în calitate de studenți ai UTM!

Le mulțumim dascălilor care au format acești tineri, altoindu-le spiritul curiozității și setea de cunoaștere. Un mulțumesc aparte și doamnei Valentina Tonu, șef Direcţiei Învăţământ Hânceşti, care menține viu interesul pentru științele inginerești la Hâncești!

(Visited 18 times, 1 visits today)