Pe  11 aprilie, la Universitatea Tehnică a Moldovei a demarat un seminar de informare organizat în cadrul proiectului Orizont 2020 NanoMedTwin, care își propune familiarizarea profesorilor, cercetătorilor din cadrul facultăților, departamentelor, subdiviziunilor de cercetare și direcțiilor specializate ale UTM cu oportunitățile, procedurile şi normele de participare la Programul de Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene Orizont 2020.

Dat fiind că proiectului Orizont 2020 NanoMedTwin „Promoting smart specialization at the Technical University of Moldova by developing the field of Novel Nanomaterials for BioMedical Applications through excellence in research and twinning” („Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale în baza excelenței și asocierii – NanoMedTwin”) este coordonat de Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor din cadrul UTM, condus de acad. Ion Tighineanu, UTM se declară mândră și onorată de a-l saluta pe distinsul savant de talie internațională în noua și prestigioasa calitate de președinte al Academiei de Științe a Moldovei. Îndelung aplaudat cu această ocazie, acad. Ion Tighineanu a salutat participanții la eveniment, subliniind importanța, dar și complexitatea participării la Programul Orizont 2020 – cel mai amplu program de cercetare  și inovare derulat de Uniunea Europeană.

Seminarul vine să-i ajute pe participanții acestuia la pregătirea propunerilor de proiecte, dar și la managementul și raportarea proiectelor europene. Președintele AȘM a menționat, în context, că Republica Moldova este țară asociată la Programele de cercetare și inovare ale Uniunii Europene din ianuarie 2012, fapt ce deschide mai larg porțile Uniunii Europene atât la bugetul UE alocat cercetării-inovării, cât și la centrele de cercetare din alte țări – oportunități care ne ajută să concurăm la nivel mondial, contribuind la soluționarea unora dintre provocările noastre societale majore.

Pe post de gazdă, prof. univ., dr. hab. Mircea Bernic, prorector UTM pentru  cercetare și doctorat, a declarat că pe parcursul celor trei zile de lucru (11-13 aprilie 2019) seminarul va beneficia și de prezența, în calitate de trainer, a unei alte somități de clasă internațională – Michael Remes, fondator al companiei EFP Consulting, organizație de consultanță cu experiență în elaborarea și managementul proiectelor de cercetare-inovare, partener al proiectului în cauză. Dl Remes este specialist în tehnologii informaționale și biotehnologii, cu o vastă experiență în domeniul cercetări și inovării în domeniile de specializare, dar și în evaluarea proiectelor de cercetare-inovare europene.

Având un pronunțat caracter practic, pe parcursul celor trei zile de lucru (11-13 aprilie 2019) seminarul se va axa pe următoarele subiecte importante: Oportunităţi de finanţare, beneficiile participării; Elaborarea propunerii de proiect, căutarea partenerilor; Aspecte etice şi financiare; Evaluarea propunerilor de proiect (exerciţiu practic în grup); Elaborarea bugetului proiectului (exerciţiu practic); Managementul proiectelor – bune practici; Exerciţii şi recomandări.

Proiectul NanoMedTwin este un proiect de tip twinning cu o durată de 3 ani și prevede un schimb intens de experiență în domeniul nanomaterialelor pentru biomedicină între partenerii proiectului: UTM, Universitatea de Medicină din Hanovra (Germania), Universitatea din Bristol (Marea Britanie), Universitatea Tehnică Regală (Suedia) și EFP Consulting (Israel).

 

(Visited 23 times, 1 visits today)