Trăind acum o perioadă intensă – cea a marilor decizii în alegerea profesiei de viitor, liceenii sorb cu nesaț ofertele de studii care îi pot apropia de domeniile de care sunt pasionați. Ingineria, precum ne convingem, e printre cele mai în vogă.

La Cahul, echipa Centrului Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră (CEGHID) al UTM a avut una din cele mai fierbinți întâlniri din ultimul timp. Liceenilor de la Cahul li s-au alăturat și elevi ai claselor absolvente din satele Alexandru Ioan Cuza, Colibaşi, Brânza, Slobozia Mare. Zeci de tineri dornici să afle din prima sursă despre oferta de studii a Universității Tehnice a Moldovei!

Reprezentanții CEGHID: Radu Melnic – șef centru, Natalia Șestenco – șef-adjunct, însoțiți de profesorii Raisa Druță – conf. univ., dr. în Departamentul Chimie, prodecan al Facultății Tehnologia Alimentelor, și Roman Griţco – lector superior în Departamentul Telecomunicații din cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații, au prezentat o informație exhaustivă despre organizarea și desfășurarea activităților academice, extracurriculare și a stagiilor de practică, despre condițiile de studii și de trai în cămine, dar și despre perspectivele actuale și după absolvire a discipolilor UTM. Informații confirmate și completate pe loc de către actualii studenți – performeri la studii și în activitățile de cercetare-inovare de la diferite facultăți: Valeria Ungureanu, Stanislav Sanduţa, Iulian Lungu, Neonil Roşca (Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Ecaterina Diuvenji (Facultatea Urbanism și Arhitectură), Mihaela Botnari (Facultatea Textile și Poligrafie).

De altfel, Cahulul, care a dat nume notorii Universității Tehnice, este poate cel mai versat raion la capitolul perspectivele UTM. Se știe că academicianul Ion Bostan – inginerul-savant care ne-a dus faima pe toate meridianele globului, fiind și rector al UTM de-a lungul a 23 de ani (1992-2015), actualmente director al Centrului Național de Tehnologii Spațiale din cadrul UTM, este originar din satul Brânza, Cahul. Iar sub egida sa, liceul din satul natal, care-i poartă numele, are în dotare un Telescop, dar și un Planetariu. Este și aceasta o perspectivă oferită de UTM tinerilor, în cazul dat – tinerilor cahuleni de la Brânza.

UTM colaborează cu raionul Cahul în baza unui acord de parteneriat încheiat în decembrie 2018 cu Direcţia Generală Învăţământ a Consiliului Raional, în persoana șefului DGÎ, Valeriu Baban, căruia îi mulțumim pe această cale pentru buna orientare profesională a liceenilor și, implicit, pentru organizarea acestei frumoase întâlniri cu tinerii studioși din partea locului.

(Visited 53 times, 1 visits today)