Adunarea generală a Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică din data de 10 aprilie 2019 a avut pe ordinea de zi un subiect foarte important pentru mersul său înainte: „Concursul pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultății”.

Anterior toate departamentele FCIM au susținut la ședințele departamentelor înaintarea la acest post de înaltă responsabilitate un unic candidat – conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă, șef Departament ISA – Ingineria software și automatică.

Programul de activitate pentru perioada 2019-2024, care definește clar direcțiile principale de acțiune, simultană și coordonată, pentru domeniul educație-cercetare, prezentat de candidatul Dumitru Ciorbă, a fost aplaudat îndelung de colegii de facultate convocați în format extins, între care și rectorul, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, prorectorul Dinu Țurcanu, de astă dată pe post de cadre didactice la FCIM, precum și decanul de până acum, conf. univ., dr. Ion Balmuș.

Cu 91 voturi PRO, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a recomandat Senatului UTM candidatura conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă la funcția de decan al FCIM.

Ședința a fost prezidată de decanul Facultății Tehnologia Alimentelor, conf. univ., dr. Vladislav Reșitca, și decanul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, conf. univ., dr. Livia Nistor-Lopatenco, membri ai Senatului UTM; secretar al adunării – Mariana Catruc, lect. sup. la FCIM.

Опубликовано Dinu Turcanu Среда, 10 апреля 2019 г.

(Visited 99 times, 1 visits today)