Vizita delegației Universității HUMAK din Finlanda

Astăzi, 9 aprilie 2019, Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit vizita delegației Universității de Științe Aplicate HUMAK din Finlanda (Humanistinen ammattikorkeakoulu – HUMAK University of Applied Sciences), reprezentată de 3 studenți și 13 profesori, aflată într-o vizită de studiu a sistemului de învățământ universitar din Republica Moldova.

Prima locație vizitată la UTM a fost Facultatea Urbanism și Arhitectură, gazdele oferind o întâlnire caldă și amicală în spațioasa Sală expo. Oaspeți au fost salutați cordial de către rectorul UTM, Viorel Bostan, prorectorii Larisa Bugaian și Dinu Țurcanu, decanul FUA Sergiu Bejan, șefa Departamentului Arhitectură Aurelia Carpov, șefa Serviciului relații internaționale Carolina Timco, numeroși profesori și studenți.

Manifestând interes față de studiile la UTM, autoguvernarea studențească și implicarea studenților în activități extracurriculare, oaspeții finlandezi au fost informați despre activitatea a două foruri studențești importante din cadrul UTM. Ana-Maria Cîrja le-a vorbit despre prioritățile și rezultatele activității multilaterale a Senatului studențesc, al cărei președinte este. Iar Denis Onofraș, președintele BEST-Chișinău, s-a referit la organizația studențească de nivel european Board of European Students of Technology, care activează la UTM din 2007.

Întrevederea la FUA a continuat cu examinarea lucrărilor studenților-arhitecți etalate în sala de expoziții și pe holurile Facultății, au vizitat aulele și studiourile de creație de la FUA, fiind profund  impresionați de efortul și entuziasmul studenților și profesorilor de aici, exprimându-și speranța de a avea o colaborare  productivă în viitor.

Agenda vizitei la UTM a continuat cu un tur de orizont în campusul universitar Râșcani, unde au avut ocazia să ia cunoștință de activitatea a două subdiviziuni care constituie o veritabilă carte de vizită a UTM: Centrul de Excelență în domeniul TIC „Tekwill” și Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii „ZIPhouse”.

La rândul lor, oaspeții au prezentat sistemul de învățământ superior din Finlanda,au scos în evidență diversele aspecte culturale ale poporului finlandez și au menționat importanța colaborării cu Universitatea Tehnică a Moldovei și fundamentarea unor relații de colaborare reciproc avantajoasă, în contextul vizitei recente a unei delegații a UTM în Finlanda.

Dat fiind că UTM va marca în curând 55 de ani de la fondare, membrii delegației Universității HUMAK au primit în dar tricouri personalizate cu logo-ul UTM.

(Visited 14 times, 1 visits today)